There comes a point for every former leader that I’ve talked to, where the weight of what you have done just caves in on you.
And you think: Oh my God, what have I done…

Michael Bussee

En av de viktigaste erfarenheter vi bär på i vår tids kyrka är den sorgliga och smärtsamma erfarenheten av vårt misslyckande i mötet med de homosexuella personer som under slutet av 1900-talet valde att komma till oss som kyrkor för att få vård och omsorg.

Det är dessa erfarna ledares berättelse som utgör en av grunderna för vår tids omförhandling i våra kyrkor. Att blunda för dessa ledares erfarenheter och hänvisa till enstaka personliga berättelser som tycks motbevisa deras tydliga vittnesbörd är djupt ovetenskapligt och en farlig väg att gå för oss som har till uppgift att förtroendefullt bevara en sund och sann kristen teologi och etik.

Ex-Gay-rörelsens nedläggning är ett teologiskt välgrundat beslut med stor förankring i tusentals livsberättelser från verksamheter i 70 länder under 40 års tid.

Jag har tidigare länkat till ett antal andra resurser som ger en god inblick i denna historia: