I samband med att Immanuelskyrkan samtalade om en ny församlingsordning och förberedde beslutet om en vidgad äktenskapssyn så arbetade man fram ett teologisk material som låg till grund för beslutet.

Denna text är ett gott exempel på hur teologi kan bli realiserad i församlingens liv tillsammans.