Jag heter Niclas Öjebrandt, Jag älskar Gud, Jag älskar Bibeln och jag älskar kyrkan – och jag tror att ett bejakande av HBTQ-personer är den trofasta vägen framåt för kyrkan.

Och jag vill att min och din församling ska bli ett gott hem för kristna HBTQ-personer.

För tre år sedan deltog jag i utgivningen av en bok som heter Välkomna Varandra. Vi var 15 författare som tillsammans beskrev olika bejakande perspektiv av Homosexualitet i kyrkan. Sedan dess har jag fortsatt att samtala, studera och fundera.

Jag har också fått förmånen att bli vän med ett stort antal HBTQ-personer i olika församlingar runtom i Sverige. Mina erfarenheter och det jag lärt mig har gjort mig än mer övertygad om att kyrkan har massor att lära i mötet med de HBTQ-personer som är en del av våra församlingar.

Deras gåvor och deras erfarenheter kan berika oss med nya perspektiv på livet. Livet på marginalen i en värld som ofta bemöter dig med förakt, hån och hat har utan tvekan inneburit att HBTQ-personer i vårt samhälle och i våra församlingar ofta bär på sår och sorger.

Men det är inte heller ovanligt att detta ”liv på marginalen” Också kan ha gett dem en unik blick för det verkligt viktiga i livet. Denna livets hårda skola kan många gånger ha berikat HBTQ-personer med uthållighet, barmhärtighet, tålamod och kärlek. Gåvor som gör kyrkan rikare.

För många i min del av frikyrkan är detta ett laddat och komplicerat samtal.

Jag är övertygad om att en viktig komponent för att vi ska bli klokare och kunna samtala på bästa sätt, är att vi gräver djupare i den undervisning som vi grundar våra ställningstaganden och etiska principer på.

Därför vill jag bidra till detta samtal genom att den kommande månaden presentera

30 LEKTIONER OM VARFÖR DEN TROFASTA VÄGEN FRAMÅT FÖR KYRKAN ÄR ATT BEJAKA HBTQ-PERSONER

De 30 lektionerna som jag ska hålla har en förlaga på engelska, utgiven av The Reformation Project. De är en amerikansk organisation som jobbar för att främja inkludering av HBTQ-personer i kyrkan. Jag har översatt deras material till svenska och kompletterat med några mindre justeringar för att passa vår svenska kontext. Översättningen är gjord med ett medgivande från The reformation Project.

Välkomna att delta … första sändningen startar onsdag den 19 augusti.