Hej Jag kommer att under 30 dagar presentera 30 lektioner med start den 19 augusti.

De 30 lektionerna som jag ska hålla har en förlaga på engelska, utgiven av The Reformation Project. De är en amerikansk organisation som jobbar för att främja inkludering av HBTQ-personer i kyrkan. Jag har översatt deras material till svenska och kompletterat med några mindre justeringar för att passa vår svenska kontext. Översättningen är gjord med organisationens medgivande.

När någon presenterar ett nytt perspektiv för livet i kyrkan (Då) är det för mig avgörande att det perspektivet är grundat i Bibeln. Därför är det viktigt för mig att gå igenom vad Bibeln lär och hur vi tolkar de texter som är relevanta i det här samtalet.

Under denna månad så vill jag också erbjuda er alla som tar del av detta en möjlighet att kommentera och ställa frågor kring det jag delar. Jag hyser den största respekt för dem som anser att en korrekt kristen och biblisk hållning i dessa frågor skiljer sig avsevärt ifrån det som jag presenterar.

Jag har inte för avsikt att klandra eller smutskasta någon för deras övertygelser eller bibeltolkningar. Därför hoppas jag att vi alla tillsammans kan bidra till ett gott samtal där vi lyssnar på varandra och erbjuder varandra öppna frågor och öppna reflektioner. Jag är villig att leva i en ömsesidig respekt för de olika övertygelser och tolkningar som finns i samtalet om HBTQ-personers liv i kyrkans gemenskap.

Men … det finns hos mig en gräns för vad jag finner acceptabelt i detta samtal.

För mig är vissa saker inte förhandlingsbara.

Kyrkan och samhället jag lever i har en historia av att utsätta HBTQ-personer för ett avvisande som gett mycket negativa konsekvenser. Det samtal vi för idag måste enligt mig utgå ifrån att vi är överens om att vi alla behöver samarbeta för en förändring där vi skapar möjligheter för kommande generationer HBTQ-personer att växa upp i en god kyrklig miljö.

Ett gott hem som inte längre kantas av skam, tystnad, garderober, trakasserier och utanförskap.

Det är inte en väg framåt för någon kristen gemenskap.

För mig är detta inte en diskussion OM en förändring behövs eller inte. Den verklighet jag lever i visar tydligt att alla kristna har ett uppdrag att omforma kyrkan så att HBTQ-personer ges ett gott hem i våra församlingar.

Vi kanske har olika lösningar för att lösa denna uppgift … men ingen av lösningarna kommer att bli framgångsrik om vi inte tydligt förändrar hur vi undervisar och agerar i mötet med de HBTQ-personer som vi lever i gemenskap med.

Som sagt Jag älskar Gud, jag älskar Bibeln och jag älskar kyrkan – och jag tror att ett bejakande av HBTQ-personer är den trofasta vägen framåt för kyrkan.

Välkommen att lyssna och delta i samtalet.

Första lektioner sänds den 19 augusti.

Vi ses!