Välkomna VarandraSommaren 2016 lade jag för första gången i mitt liv ut en status på FB där jag gav uttryck för en bejakande hållning till samkönade relationer. En av de första personer jag träffade några timmar senare den dagen var Jennie Sjöström, VD för Libris Förlag. Hon hade då läst mitt inlägg på Facebook och vi påbörjade där ett samtal. Några månader hade vårt samtal lett fram till en arbetsgrupp med personer från olika frikyrkliga sammanhang med en längtan om att få presentera ett positivt och bejakande perspektiv på homosexualitet och samkönade relationer. Detta resulterade i boken Välkomna Varandra där jag skriver två texter.

Så här Presenteras den av Libris:

Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan
Tomas Poletti Lundström (red)

Samkönade relationer är en av frikyrkans mest stigmatiserade frågeställningar. I dag tvingas frikyrkliga personer som vill uttrycka samkönad kärlek ofta till församlingsexil och ensamhet. Samtidigt är många frikyrkoförsamlingar splittrade i både synsätt och praktik.
Vad säger egentligen Bibeln om samkönade relationer och hur ska vi göra för att på allvar kunna välkomna varandra till kristen gemenskap?

Välkomna varandra! innehåller fjorton texter som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar. I enlighet med frikyrklig tradition tar texterna Bibeln på stort allvar, och visar hur dess budskap och berättelser pekar på en väg bort från förakt, utanförskap och kristen hemlöshet – mot ett tydligt ja till samkönade relationer.
Texterna är skrivna av pastorer, teologer och sakkunniga. Flera är också författade av personer med egen erfarenhet av att vara homosexuell i frikyrkan.

Välkomna varandra! fungerar både för personlig teologisk fördjupning och som underlag för samtal i församlingar. Boken innehåller också samtalsfrågor och fördjupningstips.

Medverkande:
Lisa Arlbrandt, Emma Audas, Anna Berndes, Anders Camenius, Björn Cedersjö, Erik, Robert Eriksson, Thomas Erlandsen, Lena Frisell, Patrik Hagman, André Jakobsson, Esther Kazen, Mirjam Olsson, Johanna Wikberg och Niclas Öjebrandt.

Bokinfo:
Välkomna varandra! Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan
Tomas Poletti Lundström (red.)
Danskt band, 140×220, 224 sidor
ISBN: 9789173875752
Utkommer: November 2017
Omslag: Renée Lundvall