Björn och Östen

Hej.

Det går att ändra sig.

Jag är en av dem som under många år talat om alla människors lika värde och samtidigt uppfattat att Bibeln säger nej till sexuellt samliv mellan personer av samma kön.

På det här fotot sitter jag med mitt barnbarn Östen. Han föddes i juni 2019, samma månad som jag i två artiklar i tidningen Dagen berättade att jag ändrat mig. Som en uppföljning av de artiklarna skrev jag en längre text som på ett seriöst sätt går igenom hela frågan: faktamässigt, teologiskt och etiskt. Du kan ladda ner den här. Tack Niclas för att du ger utrymmet.

Jag hoppas att många vill läsa och få en bekräftelse på att det finns god teologi i evangelikal tradition som stödjer samkönade relationer.

Eller, om du funderar om du ska våga ta detta steg, läser och låter dig utmanas.

Nog önskar jag att Östen, när han växer upp, ska möta församlingar där människor, oberoende av sexuell läggning, kärleksfullt välkomnas och välsignas fullt ut. Jag tror att Gud vill det. En öppen famn och ett gott hem.

Hälsningar Björn Cedersjö