Jeremy Marks var under många år ledare för en kommunitet som engagerade sig för att hjälpa homosexuella kristna att bli friska. Frisk i deras verksamhet innebar att man antingen fann frid i livet i celibat alternativt att man fann vila i ett hetrosexuellt äktenskap. Jeremys erfarenhet av att efter många års hårt arbete komma till insikt om att deras verksamhet inte bar god frukt har påverkat mig mycket i min bearbetning av hur vi som kyrka bör och kan möta frågorna kring HBTQ. Det Jeremy såg var att de gång på gång ledde människor in i en känsla av hopplöshet, depression och förlorad tro. Vid sidan av den erfarenheten såg han också hur positivt livsförvandlande steget att bejaka sin sexualutet var för dem som gav upp och valde en annan väg. Jeremys bok är ett viktigt vittnesbörd och den ger oss en inblick i den verklighet som formas av en icke-affirmerande teologi.

Organisationen som Jeremy verkar inom heter Courage.