Matthew Vines bok skrev han som en uppföljning på den omfattande uppmärksamhet och positiva respons han fick för videoklippet på Youtube 2012.

Den traditionella och konservativa kyrkan har i framför allt fört en debatt om HBTQ-frågor med en sekulariserad och liberal motpart. I Matthew Vines har den icke affirmerande hållningen till samkönade relationer fått en motspelare som inte kan beskrivas som något annat än djupt konservativ och bibeltroende i sitt förhållningssätt till kristen etik och bibelns texter.

Matthew är idag ledare för organisationen – The Reformation Project