The Reformation Project är en organisation grundad av Matthew Vines. Verksamheten är framför allt inriktad på evangelikal, bibeltroende kristenhet i USA och går framför allt ut på att stärka HBTQ-kristna kristna i sin identitet utifrån ett bejakande förhållningssätt.

De driver också en verksamhet under rubriken ”Elevating the Dialog” där de försöker skapa utrymme för ett mer sansat samtal om HBTQ-frågorna i evangelikala sammanhang och där målgruppen själva utgör en del av samtalet.

På deras hemsida kan man hitta gott om information och också en hel del resurser i form av texter och videoklipp.

https://www.reformationproject.org/