Mark Achtemeyer är en intressant teolog och kyrklig ledare. Han har haft en central roll i omprövningen av frågan om samkönade relationer inom the Presbyterian Church (U.S.A.). Marks berättelse är en berättelse som innehåller mycket god pastoral teologi och en god argumentation för en förnyad syn på det samkönade äktenskapet. Det avgörande i beskrivningen av denna till synes teologiska kullerbytta är insikten om att det samkönade äktenskapet äger möjligheten att vara bärare av de värden som äktenskapet ytterst sett är avsett att gestalta.