Även om de moderna begreppen sexuell läggning och könsidentitet inte fanns i den bibliska världen, fanns det även då människor som var stigmatiserade på grund av sitt kön eller sexuell avvikelse. Progressionen av Bibelns budskap för dessa minoriteter pekar fram mot en inkludering i kyrkan.

.

I Gamla testamentet förbjöds eunucken från att komma in i Guds församling. Orsaken var deras oförmåga att bidra till fortplantning, vilket under det gamla förbundet (5 Mosebok 23:1) var en avgörande kallelse för hela folket. Men Jesu liv, död och uppståndelse omintetgjorde denne eunucks exkluderade status. När det genom Jesu försoning blev möjligt att bli en del av Guds familj enbart på grund av tro så utraderades den barriär som förhindrade inkluderingen av eunucker.

.

Faktum är att Jesaja redan hade profeterat om att en dag skulle förutsättningarna för församlingen radikalt förändras. I Jesaja 56:4–5 säger Gud: Eunucker som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, de skall i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.

.

Den profetian uppfylldes i Apostlagärningarna 8:26-39, när en etiopisk eunuck blev den första dokumenterade hedningen som omvändes till kristendomen. Efter att Filippus delade de goda nyheterna om Jesus med honom, sade Eunucken: ”Se, här är vatten. Vad kan stå i vägen för att jag blir döpt? ” Innan Kristi ankomst skulle enbart det faktum att han var en eunuck ha stått i vägen.  Nu hindrade ingenting honom från att bli en fullständig, jämbördig medlem av Kristi kropp.

.

Begreppet eunuck motsvarar inte precis de moderna identitetskategorierna homosexuella eller transpersoner, men Nya testamentet banar väg mot en tydlig inkludering av eunucker och erbjuder ett betydelsefullt prejudikat för inkludering av könsminoriteter och sexuella minoriteter idag. Tidigare könsnormer och krav på reproduktiv förmåga utgör inte längre något hinder för att bli inkluderad i Guds familj.  Det är verkligt goda nyheter för kristna hbtq-personer.

.

Ett sant evangelium är att Bibeln öppnar upp för att även HBTQ-personers liv bör tas emot som en gåva och välsignelse (fullt ut) i vår kristna gemenskap.