Efesierbrevet 5:31-32 återanknyter till uttrycket att bli ”ett kött” från 1 Mosebok, följt av detta förunderliga uttalande: ”Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan.”

.

Äktenskapet, enligt Efeserbrevet, handlar inte bara om romantisk kärlek, lagliga rättigheter eller ens att bilda familj, om än detta är viktigt. För kristna handlar äktenskapet i slutänden om något av evig betydelse, nämligen att stå som modell för Kristi självutgivande kärlek till kyrkan. Genom att leva i trohet och självutgivande kärlek gentemot varandra i äktenskapet så återspeglar makarnas förbund med varandra Guds förbund med mänskligheten genom Kristus.

.

Inget par kan på ett perfekt sätt reflektera Guds kärlek. Men idealet om uthållighet och trofasthet i ett kristet äktenskap grundar sig i vår kallelse att låta våra liv stå som modell för Guds egen kärlek och trofasthet i sitt förbund med oss.

.

Ur detta teologiska perspektiv på äktenskapet är samkönade par lika kapabla att modellera självgivande, trofast kärlek som olikkönade par. Den eviga föreningen mellan Kristus och kyrkan handlar inte om fortplantning, inte heller om anatomisk komplementaritet. Kyrkan beskrivs som Kristi brud i Uppenbarelseboken 19 och 21, och vi vet ju att kyrkan består av både män och kvinnor. Skriften framhäver inte att äktenskapet som modell för att sexualisera förbundet mellan Kristus och kyrkan, utan som en symbol för att synliggöra det intimt sammanlänkande i detta förbund. Ett förbund som värderas främst utifrån parternas överlåtelse och trohet gentemot varandra

.

Det är sant att äktenskapet alltid antas vara heterosexuellt i Bibeln, men som vi påvisat tidigare så fanns inte samkönade äktenskap i den bibliska världen. Frågeställningen som kyrkan står inför idag är inte om Bibeln direkt välsignar eller fördömer äktenskap mellan personer av samma kön.  Bibeln varken välsignar eller fördömer dessa. Den verkliga frågan är om samkönade par kan förverkliga de grundläggande principerna i Bibelns lära om äktenskap och sexualitet. Bibeln berättar att grunden till äktenskapet är självutgivande och trogen kärlek och det är en intention som både samkönade par och olikkönade par fullt ut kan bejaka och förverkliga.