Kristna som avvisar samkönade äktenskap hävdar ofta att äktenskapet måste vara öppet för att bli med barn. Att famna gåvan att bli föräldrar är verkligen något som Bibeln ger stort värde, men ändå är det viktigt att vi uppmärksammar det faktum att Bibeln aldrig lär att barn är en nödvändig komponent för att ett äktenskap ska vara giltigt.

.

I Gamla testamentet berättade Gud för mänskligheten att ”vara fruktbar och mångfaldigas” (1 Mosebok 1:28), och det är sant att under det gamla förbundet var barnafödandet central för uppbyggnaden av Guds folk. Men även inom ramen för gamla förbundet ansågs inte infertila äktenskap vara ogiltiga: Äktenskapen mellan Abraham och Sarah i 1 Mosebok 18 och Elkanah och Hannah i 1 Samuel 1 betraktades som giltiga även under de långa åren innan de fick barn.

.

I Nya förbundet får inte biologiska barn samma teologiska funktion. Genom Jesu liv, död och uppståndelse förändrades vad det innebär för oss människor att bli en del av Guds folk.  Alla människor kan nu bli en del av Guds familj helt enkelt genom att tro på Kristus i stället för att få sin tillhörighet genom en biologisk födsel. Detta är sammanhanget för Jesu uttalande till Nikodemus om att vi måste bli ”födda på nytt” (Johannes 3: 3). Biologisk födsel krävdes inte längre – endast tro gav tillhörighet.

.

När Jesus uttalar sig mot lättvindiga skilsmässor i Matteus 19 lämnar han utrymme för ett undantag i de fall där det en part varit otrogen. Men han nämner inte infertilitet. Något som på den tiden var ett vanligt motiv för skilsmässa. Det visar oss att för Jesus var troheten gentemot varandra den centrala kärnan i äktenskapet. Detta motiv står för honom över äktenskapets uppgift att alstra barn. Dessutom finns det ingen Biblisk undervisning vad gäller äktenskap och sexualitet som lär att sex alltid måste utföras i syfte att bli med barn för att det ska vara moraliskt rätt. Detta är dock en syn på sex som funnits i kyrkans historia och även fanns i Bibelns samtid.

.

I 1 Kor 7:5 uppmuntrade Paulus gifta par att ha sex ofta ”annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt.” Men han föreslog aldrig att det exklusiva, eller ens primära, syftet med sex var att få barn. I Gamla testamentet lyfter Höga Visan upp glädjen av sexuell kärlek och intimitet utan att koppla ihop det med barnaalstrande. Att som par bli med barn är verkligen en gåva, men Bibeln lär aldrig att det biologiska föräldraskapet är ett krav för äktenskapet.

.

När vi reflekterar över samkönade äktenskap och deras ”oförmåga” att bli med barn är det värt att notera att Bibeln inte gör någon skillnad på biologiska barn och adopterade barn. Paulus teologi om hur Gud adopterar oss hedningar till att bli en del av Guds folk och ges söners rätt att ta del av arvet och ropa Abba Fader beskrivs inte som en sämre eller svagare form av barnaskap eller släktskap. Vi kan idag se tydligt att regnbågsfamiljer med stor kärlek kan fullfölja samma uppgift av föräldraskap och förvalta kommande generationer inom ramen för det samkönade äktenskapet.