Många kristna har hört Bibelcitat som påstår att: ”homosexuella” inte kommer in i Guds rike. Problemet är att begreppet ”homosexuell” inte användes i någon översättning av Bibeln förrän 1946. Och då var det ett misstag, en felöversättning, vilket översättningskommitténs ordförande så småningom erkände och rättade till.

.

I 1 Korinterbrevet 6:9–11 varnar Paulus för att de som fortsätter att begå uppenbara synder inte kommer att ärva Guds rike. Han listar tjuvar, äktenskapsbrytare, giriga, de som mobbar och trakasserar. Därefter lägger han till två grekiska ord som sedan mitten av 1900-talet har börjat översättas som att de åsyftar homosexuella män.

.

Det första ordet – malakoi – betyder bokstavligen ”mjukt”, och det användes allmänt för att beskriva brist på självkontroll, svaghet, feghet och lathet. De flesta användningarna av termen i forntida litteratur var inte relaterade till sexuellt beteende. Ibland användes malakoi för att beskriva mannen som intog den ”passiva” rollen i en samkönad sexakt. Men termen användes också för män som ansågs sakna självkontroll i sin promiskuösa jakt efter kvinnor. De flesta översättningar fram till de senaste decennierna har varit mer allmänna i sin tolkning och använt ordet ”veklingar.”

.

Det andra ordet – arsenokoitai – är en mer trolig hänvisning till samkönat sex, eftersom det kommer från två grekiska ord som betyder ”man” och ”säng.” Men sammanhanget när ordet används i forntida litteratur indikerar att det troligtvis relaterade till sexuell eller ekonomisk exploatering. Så även om det kan ha involverat olika former av samkönat sex så skulle associationen för Paulus samtida ha varit exploaterande former av sex och inte relationer som har någon form av likhet med vår tids samkönade äktenskap. I svenska och tyska Biblar från reformationen och ända fram till 1900-talet översattes detta med drängaskändare /barnaskändare.

.

Ordet ”homosexuell” fanns inte i något språk förrän 1869 och inte heller begreppet sexuell läggning. Det är därför ordföranden för RSV:s Bibelöversättningskommitté 1946 senare medgav att deras användning av ”homosexuell” var ett fel. Tyvärr hade deras misstag redan antagits av andra bibelöversättare och många föräldrar fortsätter att citera dessa verser för att avvisa sina barn.

Men jag är övertygad om att homosexuell identitet inte fanns med i förståelsen av detta ord när det skrevs och lästes i den tidiga kyrkan. Ordets betydelse är något helt annat än det som ett homosexuellt barn bearbetar under sin uppväxt på resan mot självkännedom och självkänsla. Därför är det absolut nödvändigt att översättarna idag korrigerar detta misstag.

Läs mer om detta här: