Även om jag hävdar att Paulus i Romarbrevet 1 hänvisar till sex mellan personer av samma kön som luststyrt och promiskuöst, så kvarstår ändå det faktum att han använder ordet termen ”onaturlig” för att beskriva dessa handlingar. Somliga icke-bejakande teologer frågar: Innebär inte det att alla relationer mellan personer av samma kön strider mot Guds skapade ordning, vare sig de är kärleksfulla och överlåtna eller inte?

.

 När vi jämför med 1 Korinterbrevet 11, ser vi att Paulus använder samma grekiska ord (fysis) för att beskriva ett onaturligt fenomen som de flesta kristna idag inte tycker har något alls med Guds skapelseordning att göra, nämligen: män med långt hår. I 1 Kor 11:14-15 skriver Paulus: ”Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår men en ära för en kvinna, eftersom hon har fått håret som slöja?”

.

 Alla som kommer ihåg historien om Simson i Gamla testamentet, vet att ”naturen” här inte kan betyda Guds design från början av skapelsen. När allt kommer omkring krävde Nasaréernas-löften att män skulle ”låta håret växa långt” (4 Mos 6:5) och det var först när Simson lät klippa sitt hår som han förlorade sin styrka. Följaktligen tolkar de flesta kristna idag ordet ”natur” i 1 Kor 11:14 som att det hänvisar till en social konvention och inte till en evig ordning skapad av Gud.

.

När det gäller samkönade relationer hade uttrycket ”onaturligt” använts av sekulära författare i århundraden före Paulus för att beskriva kränkningen av konventionella, patriarkala könsroller. Termen kom ursprungligen från Platon och inte från Gamla testamentet. De författare som populariserade uttrycket gjorde det tydligt att de trodde att kvinnor var underlägsna män. På Paulus tid var ”onaturlig” en vanlig negativ referens för samkönade relationer och motivet till denna negativa formulering var lika sammanlänkad med kulturella mönster som motståndet mot långt hår hos män, nämligen patriarkala könsnormer.

.

Så när någon säger till dig att de motsätter sig samkönade relationer, eftersom Bibeln kallar dem ”onaturliga”, fråga dem hur de tolkar 1 Korinter 11:14 – och uppmuntra dem att vara konsekventa i sin inställning till Romarbrevet 1.