I den antika kulturen fanns det varken sociala eller samhälleliga strukturer som möjliggjorde samkönade äktenskap. Därmed är det logiskt att den normala utgångspunkten för den som på biblisk tid reflekterade över samkönat sex tolkade det som ett uttryck för ett luststyrt, tillfälligt och gränslöst sexuellt agerande.

.

Denna typ av självtillfredställande beteende var så vanligt att filosofen Seneca skrev att slavar ”måste hålla sig vakna hela natten och kastas mellan att utstå antingen sin mästares berusning eller hans lust.” Cicero fördömde en politisk fiende som inte bättre än ”en slavpojke som köpts för lustens skull” och han beskrev rutinen att efter en seger ta ”gifta kvinnor, pigor och unga pojkar för att transporteras och överlämnas till soldaterna” för att bli sexuellt utnyttjade.

.

Det faktum att samkönat sex vanligtvis enbart var ett utlopp för lustfull självtillfredsställelse fick många forntida moralister att se det som ett missbruk, ett utryck för urspårad njutningslystnad. Platon skrev: ”Den njutning som män söker hos män och kvinnor hos kvinnor tycks vara mot naturen och djärvheten hos dem som främst ägnar sig åt denna praxis verkar ha sprungit ur en oförmåga att kontrollera sin lust.”

.

Musonius Rufus, en filosof från första århundradet, skrev att de som hängav sig åt sex med personer av samma kön sökte denna ”sexuella excess” på grund av ”sin arrogans och sitt gränslösa njutningssökande” – inte för att de hade en annan sexuell läggning. Idén om att se attraktion gentemot personer av samma kön som en sexuell läggning fanns inte spridd som en allmän tolkningsram för sexuellt beteende på Bibelns tid. Den överväldigande majoriteten av män som ibland ägnade sig åt samkönat sex hade lika mycket – om inte mer – sex med kvinnor. Faktum är att en del av skälet som Platon gav för att förbjuda förhållanden mellan män och män var att främja ”det kärleksfulla bandet mellan män och deras fruar.” Hans mål var att begränsa utom-äktenskapligt sex. Det var inte ett argument för att kräva livslånga celibat för en folklig minoritet.

.

När vi läser Nya testamentets texter som hänvisar till män som ligger med män är det viktigt för oss att ha detta historiska sammanhang i åtanke. I den bibliska världen i allmänhet sågs samkönat sex som luststyrd gränslöshet – inte som ett uttryck för en sexuell läggning.