När vi läser en bibelvers som handlar om sex mellan personer av samma kön, är det lätt att utgå ifrån att Paulus och de andra bibliska författarna skrev med tanke på samma typ av ömsesidiga, överlåtna relationer som vi ser idag bland par av samma kön.

.

Men även i de delar av den antika kulturen som accepterade vissa former av sex mellan personer av samma kön så fanns det strikta gränser för vad som accepterades och inte. Utifrån dåtidens patriarkala könsnormer godkändes endast sex mellan personer av samma kön så länge de inte bröt mot det strikta hierarkiska grundmönstret för sex och könsroller.

.

Med utgångspunkt i hierarkin kunde en vuxen romersk manlig medborgare ha sex med en förslavad person, en prostituerad eller en konkubin oavsett kön – så länge den manliga medborgaren hade den dominanta rollen i relation till personen med lägre social status. Om han inte intog den dominerande rollen, skulle han fördömas enligt följande förklaring: ”Vi klassar dem som tycker om den passiva rollen som tillhörande den lägsta rangens avskum och erbjuder dem inte ett uns av förtroende eller respekt eller vänskap. ” Plutarch (46–119 e.Kr.)

.

Följaktligen var själva idén om ett äktenskap mellan personer av samma kön, mellan partner med likvärdig status otänkbar. Detta gällde även i samhällen som tolererade dessa typer av sexuellt utnyttjande av personer med lägre status. Äktenskap mellan jämbördiga samkönade parter fanns inte på kartan för gemene man i den tidiga kyrkan.

.

Den typ av samkönat sex som accepterades i vissa sammanhang var handlingar som vi idag samstämmigt betraktar som oacceptabla, som till exempel sexuella relationer mellan vuxna män och unga pojkar. Därför finns det ytterst liten relevans i att hänvisa till de få Bibeltexter om det som liknar samkönade äktenskap som vissa icke-bejakande teologer citerar. – Exempelvis den ökända texten om hur Nero kastrerar en förslavad man, klär honom i en brudklänning och håller en falsk ”bröllopsceremoni”. Detta exempel har ingenting att göra med vår tids samkönade äktenskap.

.

När vi läser Bibeln är det alltså viktigt att komma ihåg att det på den tiden då texterna skrevs inte fanns några äktenskap mellan personer av samma kön som var socialt jämställda, monogama och livslånga. Samkönade partnerskap som utgjorde grunden för en familj och ett hem fanns helt enkelt inte som en del av den kulturella kontexten i den bibliska världen.