Kristna är generellt sett överens om att lagen i Gamla testamentet inte gäller för troende idag. Trots det kan man fundera över: Varför det finns ett förbud mot män som ”ligger med en man som man ligger med en kvinna” i 3 Mos?

.

De flesta av Gamla testamentet lagar förklaras inte i detalj, men när vi läser forntida kommentarer kan vi få en känsla för orsakerna bakom specifika förbud. I sin kommentar till 3 Mosebok 18:22 och 20:13 skrev den judiska filosofen Filon (ca 25 f.Kr. – 50 e.Kr.) specifikt om pederasti – dvs. sexuella förhållanden mellan vuxna män och pojkar.

.

Hur hemsk denna praktik än var, så förkastar inte Filon den av samma anledning som vi.   Han fokuserade inte på åldersskillnaden mellan partnerna, vilket är vad praktiskt taget alla kristna idag skulle anse som det stötande i sammanhanget. Istället fördömde Filon pederasti eftersom den innebar att män skulle utsättas för det ”förnedrande i att behandlas som kvinnor”, och tillade att män som involverades i samkönat sex gjorde sig skyldiga till ”den allvarligaste ondskan, nämligen omanlighet och vekhet.”

.

Det är besvärande för de flesta kristna idag att tänka på ”veklingar” som på något sätt onda individer, men tyvärr var Filons åsikter vanliga i den antika världen. I Antikens djupt patriarkala samhällen sågs kvinnor som radikalt underordnade män. Detta låg till grund för ett kategoriskt avståndstagande av samkönade relationer. Patriarkala könsnormer krävde att män alltid sågs som dominerande och kvinnor alltid sågs som undergivna, och förhållanden mellan personer av samma kön underkastades också detta mönster.

.

Kunskapen om de patriarkala könsnormer som utgjorde samhällets ramar på Bibelns tid hjälper oss att förstå utgångspunkten för de bejakande bibelforskare som hävdar att 3 Moseboks inte förbjuder sex mellan män med vår tids förståelse av sexualitet som utgångspunkt. Förbudet grundar sig istället på den sexuella handlingen där män placerades i den socialt underordnade, ”kvinnliga” rollen.

.
För oss som söker en djupare förståelse i samtalet om samkönade relationer är det viktigt att förstå mer om den kulturella bakgrunden till texterna i GT. Min fråga blir: Är detta historiska tankesätt och förbud något som vi kristna ska fortsätta att bejaka, eller var det kulturellt begränsat, knutet till det patriarkala sammanhang där Bibeln skrevs?