Trots att kristna aldrig har varit bundna av Gamla testamentets regler eftersom Kristus uppfyllde lagen på korset, finns det ändå kristna som hävdar att vi bör fortsätta att avvisa samkönade trohetsrelationer eftersom de i 3 Mosebok benämns som ”avskyvärda” eller ”en styggelse”. Man ställer frågan: Finns det ändå inte en viss tyngd i texten när den avvisar samkönat sex som något ”avskyvärt”, vilket

borde leda till att vi betraktar det som synd även i vår tid?

.

Det korta svaret är nej.  Det hebreiska ordet toevah, här översatt till ”avskyvärt” återfinns 117 gånger i Gamla testamentet. Ordet används mest i samband med hedningarnas olika former av avgudadyrkan. GT-forskaren Phyllis Bird menar att ”det inte främst är en etisk term, utan ett begrepp för gränsmarkering” genom ”ett begrepp som signalerar tabu.”

.

Att ordet är sammanlänkat med den dåtida kulturens behov av att definiera folkets identitet utifrån gränsmarkeringar mot andra folk hjälper oss att förstå varför mycket som förr benämndes som ”avskyvärda” i det Gamla förbundet idag bejakas av kristna: sex under en kvinnas menstruation (3 Mos 18:19), att bränna rökelse (Jes 1:13), äta fläsk, kanin eller döda djur (5 Mos 14: 3–21).

.

Ett annat argument som nämns i detta sammanhang är att vissa pekar på att det är dödsstraff för män som har sex med en annan man.  Med tanke på det grava straffet, borde vi inte åtminstone fortsatt vidhålla ett avvisande av samkönade äktenskap?

Det korta svaret är nej. Dödsstraffet tillämpades också på handlingar som de flesta kristna ser som moraliskt neutrala, som att arbeta på sabbaten (2 Mos 35: 2) och ta ut ränta på lån (Esekiel 18:13).

.

Kristna accepterar många av Gamla testamentets ”avskyvärda” handlingar utan större kontroverser idag. Därmed bör användningen av det ordet i 3 Mosebok inte längre ligga till grund för kyrkans fördömande av samkönade trohetsrelationer.