I mitt evangelikala och bibeltroende sammanhang är det inte ovanligt att de som är motståndare till lika rättigheter för sexuella minoriteter citerar 3 Mosebok 18:22 och 20:13. Texter som förbjuder män att ha sex med män. Men det finns ett grundläggande problem med att hänvisa till dessa verser för att fördöma förhållanden mellan personer av samma kön idag. Kristna har aldrig varit bundna av förbuden i 3 Mosebok.

.

Gamla testamentet innehåller 613 bud som alla israeliter var skyldiga att följa. Men Nya testamentet berättar att Kristi död och uppståndelse uppfyllde lagen, vilket innebär att dessa regler och förordningar aldrig har tillämpats på kristna. Romarbrevet 10:4 säger: ”Kristus är slutet på lagen.” Kolosserbrevet 2:13-14 säger att Gud ”gjort er levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset.”

.

Kristi uppfyllelse av lagen innebär alltså att kristna aldrig har förväntats följa lagens alla förbud – påbud som till exempel förbjuder samplantering av olika typer av utsäde på samma fält, eller förbjuder människan att väva kläder av två olika material, eller att låta tatuera sig eller klippa håret på sidorna av huvudet. (se 3 Mos 19:19-28).

.

Vissa kristna hävdar att de ”ceremoniella” lagarna från Gamla testamentet inte längre gäller, men att de ”moraliska” lagarna fortfarande gör det. – Därmed hävdar de att alla sexuella lagar var just moraliska lagar. Men Gamla testamentet kategoriserar inte lagar som ceremoniella eller moraliska och även om sexualmoral fortfarande är viktigt för kristna, är ändå inte alla sexuella lagar från Gamla testamentet i linje med kristna åsikter om sexuell etik idag.

.

Bara några verser efter förbudet mot samkönat sex så förbjuder 3 Mosebok 18:19 sex under en kvinnas menstruationsperiod, något som de flesta kristna idag inte anser är en synd.

.

När du hör någon citera 3 Mosebok för att fördöma samkönade äktenskap, kom ihåg: Kristna är inte (och har aldrig varit) bundna av förbuden i Gamla testamentet.