Även om inga bibliska texter visar på någon koppling mellan samkönade relationer och Sodoms synd, undrar många kristna: Har inte den traditionella tolkningen av berättelsen varit att den handlar om Guds vrede mot män som har sex med män?

.

Svaret är nej. I själva verket har den ursprungliga tolkningen av Sodom och Gomorra ingenting att göra med homosexualitet.

.

Igår läste vi i Matteus evangelium 10 att Jesus hänvisade till Sodom i samband med ett ogästvänligt mottagande av lärjungarna. Denna tolkning delades av teologen Origines på 200-talet. ”Hör dessa ord, du som stänger ditt hus för främlingar; hör dessa ord, ni som undviker en gäst som vore han en fiende… Detta enda är orsaken till att [Lot] räddas från elden: han öppnade sitt hus för främlingar. Änglar kom in i det gästvänliga huset; elden kom in i husen som stängde främlingen ute.”

.

Tertullianus, samtidig med Origines, tog inte upp något om samkönat sex i sina reflektioner över Sodom. Den inflytelserika kyrkofadern Jerome på 300-talet sade att stolthet och frosseri var Sodoms synder – inte samkönade relationer. Det var först i slutet av 300-talet som vissa kristna teologer började koppla ihop Sodom med samkönat sex, en tolkning som Augustin snappade upp och därmed fick den stor spridning under 400-talet. Berättelserna i 1 Mosebok har sitt ursprung omkring 1400 f.Kr. Den nya tolkningen av texten tillkom alltså nästan 2000 år efter att berättelsen först berättades och flera hundra år efter Jesus.

.

Värt att tillägga är också att det inte var förrän på 1100-talet som en munk, Peter Damian, myntade uttrycket ”sodomi”. Detta uttryck har sedan dess använts för att beskriva alla icke-prokreativa sexuella handlingar, inte enbart sex mellan personer av samma kön. Det som då kopplades ihop med Sodoms synd var att sex användes i ett annat syfte än att befrukta en kvinna för att få ett barn. Som vi visat på ger inte Bibeln sitt stöd för en sådan tolkning av berättelsen om Sodom. Inte heller den kristna traditionen har haft detta som tolkning före medeltiden. Det är dags för oss att se över denna text och ompröva våra antaganden mot bakgrund av vad Skriften verkligen säger.