Bibeln berättar om Sodoms synd, och den var inte relaterad till förhållanden mellan personer av samma kön.

.

I Hesekiel 16:49-50 säger Gud: ”Detta var din syster Sodoms synd: Hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig. De blev övermodiga och bedrev vidrigheter i min åsyn.”

Att Sodoms synd var arrogans och bristande omsorg om de fattiga och behövande är inte det första som de flesta kristna associerar till när det gäller Sodom. (Det är värt att notera att trots att denna tydliga förklaring finns i Hesekiel, så läser vissa kristna fortfarande in samkönade relationer i texten utifrån frasen ”de bedrev vidrigheter”. Detta tolkas som att det måste betyda förhållanden mellan personer av samma kön. Men om vi läser de 117 ställen i Gamla Testamentet där det hebreiska ordet toebah förekommer så ser vi att betydelsen täcker ett mycket brett spektrum av aktiviteter. Det är en svag tolkning att koppla ihop texten i Hesekiel med samkönat sex).

.

Andra texter om Sodom i Gamla testamentet liknar Hesekiel. Jesaja 1 kopplar samman Sodoms synd med förtryck av marginaliserade grupper, mord, korruption och stöld. Jeremia 23:14 kopplar det till äktenskapsbrott, avgudadyrkan, lögn och maktmissbruk. I Amos 4: 1–11 och Sefanja 2:8-11jämförs Sodoms synd med förtrycket av de fattiga och girighet. Andra judiska skrifter säger att Gud avskydde Sodoms handlingar ”på grund av dess övermod” (Jesus Syraks Vishet 16:8) och straffade dem för dess främlingsfientlighet (Salomons Vishet 19:15).

.

Jesus hänvisar till Sodom när han diskuterar inhumant flyktingmottagande. I Matteus 10:14-15 berättar han för sina lärjungar: ”Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en sådan stad.” Det kan vara förvirrande för kristna som alltid har förknippat Sodom och ”sodomi” med ”sex mellan män” att lära sig att det inte är vad Bibeln själv lär. I vårt fördjupade samtal om samkönade relationer måste vi utgå ifrån Skriften när vi prövar – och eventuellt omprövar – vår förståelse.