Vi är säkert många som någon gång hört att Gud förstörde städerna Sodom och Gomorra som en dom över homosexuella. Men när vi tittar närmare på den bibliska berättelsen stämmer det inte.

.

I 1 Mosebok 18 besökte Gud Abraham och berättade för honom att Gud planerade att förstöra Sodom och Gomorra eftersom ”klagoropet” från dem ”är så starkt och deras synd mycket svår” (1 Mos 18:20). I 1 Mosebok 19 skickade Gud två änglar i form av män till Sodom, där Abrahams brorson Lot bjöd in dem till sitt hem. Den kvällen ”kom männen i staden, männen i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag.” och krävde att Lot skulle skicka ut sina gäster ”vi skall ligga med dem” (1 Mos 19: 4–5).

.

Änglarna förblindade männen och därefter förstörde Gud staden med svavel och eld. Det var inte sexuell åtrå som Sodoms män gav uttryck för gentemot Lots gäster. De hotade med att våldta dem. Detta blir tydligt om man också läser den parallella berättelsen i Domarboken 19. En berättelse som slutar med dödligt sexuellt våld. Under den här tiden tider var gruppvåldtäkt en vanlig metod för att för att förnedra och förgöra och har ingenting att göra med ömsesidiga samkönade trohetsrelationer. Bibelns hänvisningar till Sodom innehåller ingen förklaring om att samkönat sex skulle vara en anledning för Gud att förstöra   Sodom och Gomorra. (de båda städerna).

.

Faktum är att av Bibelns 20 referenser till Sodom och Gomorra efter 1 Mosebok 19 är det bara två som nämner sexuell synd i allmänhet. 2 Peter 2:7 säger att Lot ” led av de ogudaktigas utsvävande liv”, men det hänvisar inte specifikt till sex mellan personer av samma kön. Judas 7 säger att Sodom och Gomorra ”på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge”. De grekiska orden som översatts med onaturligt umgänge (sarkos heteras) betyder bokstavligen ”annorlunda kött”, vilket troligen hänvisar till försöket till våldtäkt på änglar snarare än människor.

.

Vi kristna skulle aldrig avvisa alla heterosexuella relationer utifrån en berättelse om heterosexuellt sexuellt våld. När det gäller förhållanden mellan personer av samma kön är det minsta vi kan göra att tillämpa samma grundläggande försiktighet och nyansering i våra samtal om dessa relationer som gäller för heterosexuella relationer.