Idag erkänner vi att variationer i sexuell läggning är en realitet och därför tvingas kristna till ett för kyrkan nytt etiskt vägval. Vi måste antingen utvidga vår förståelse av begreppet äktenskap och inkludera par av samma kön eller ändra vår förståelse av celibat genom att definiera celibatet som ett obligatorium för homosexuella kristna. I kyrkans tradition finns ingen tidigare analys av hur man ska förhålla sig till samkönade äktenskap. Däremot finns det en väl genomarbetad tradition gällande celibatet som ett obligatorium och den idén har alltid avvisats som obiblisk.

.

I den tidiga kyrkan var asketiska rörelser utbredda och vissa kristna grupper började fördöma både sex och äktenskap och kalla dem för synd.  försöken att förordna celibat för alla kristna avvisades snabbt. Tertullianus, en tidigt kristen teolog, skrev att fördömandet av äktenskapet var ”en snedvriden lära, som stod i strid med Skaparens intention”. Jerome sade att en sådan hållning endast innehas av ”kättare, som uppmuntrar evig avhållsamhet, för att förstöra och uttrycka sitt hat och förakt för skaparens verk.

.

Argumentet bygger på utgångspunkten att ett fördömande av sex och äktenskap är fel eftersom vi som kristna bejakar det goda i Guds skapelse. Om det inte finns något sammanhang där sex kan bekräftas som heligt och gott, skulle det undergräva läran om skapelsen, inkarnationen och uppståndelsen – vilka alla är förankrade i den fysiska världens godhet, skapad av Gud.

.

Augustinus skrev om celibatet att ”ingen kan leva i avhållsamhet om inte Gud ger det”, och Ambrose sade att celibatet ”inte kan befallas” och ”endast är en gåva för ett fåtal.” Protestantiska reformatorer som John Calvin och Martin Luther argumenterade med eftertryckt mot obligatoriskt celibat för präster. Calvin menade att den som saknade kallelsen men ändå sökte att leva i celibat agerade mot skapelsen och Guds vilja. Den romersk-katolska kyrkan fortsätter att avkräva celibat för sina präster även i vår tid trots att de är tydliga med att prästadömet och dess löfte om celibat inte bör tvingas på någon.

. Johannes Paul II skrev om Jesu undervisning i Matteus 19:11-12, att orden visar ”tydligt på vikten av det personliga valet tillsammans med … gåvan människan ges för att göra ett sådant val.” Icke-bejakande teologi presenteras ofta som den ”traditionella” tolkningen. Men när det gäller läran om obligatoriskt celibat för homosexuella kristna finns det inget stöd i traditionen alls.