I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och allt på marken – ”och Gud såg att det var gott.” Denna fras upprepas sex gånger i det första kapitlet i första Mosebok, med hänvisning till ljus, land och hav, växter och träd, natt och dag, havets varelser och himmelens fåglar och djuren på jorden. Det första kapitlet i 1 Mosebok 1:31 avslutas med orden: ”Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.”

.

I Kapitel 2 säger Gud för första gången att något inte är bra: ”Herren Gud sade: »Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.« ” (1 Mos 2:18). Gud började med att föra alla djur på jorden till mannen, men bland dessa hittade han ”inte någon som kunde vara honom till hjälp.” (1 Mos 2:20). Även om djur kunde erbjuda Adam vänskap, så behövde han mer än så.

.

Därför skapade Gud Eva ur Adams revben, och när Adam såg henne förklarade han: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.” (1 Mos 2:23). Adam och Evas könsskillnad var nödvändig för att de skulle kunna fortplanta sig, men 1 Mosebok 2 är anmärkningsvärd eftersom fokus inte ligger på Adam och Evas olikheter utan på deras likheter. Till skillnad från djuren var Eva lämplig för Adam på grund av vad hon hade gemensamt med honom – samma kött och ben.

.

I Bibeln befriar Gud Adam från ensamhet och trots det fortsätter många kyrkor att hänvisa homosexuella kristna till just ensamhet genom att avvisa möjligheten till en livslång, samkönad relation.  Sexuell läggning varken väljs eller förändras., Genom att fördöma alla samkönade trohetsrelationer tvingar den icke-bejakande kyrkan homosexuella kristna att vara ensamstående och leva i celibat hela livet. Det första som Gud kallade för ”inte bra” var att mannen skulle tvingas leva ensam. Icke bejakande kyrkor kallar idag samma ensamhet för något gott. Denna hållning står i strid med 1 Mosebok 2:18 och en sådan insikt borde leda oss till en djupare läsning av de verser som hittills har tolkats som underlag för ett förbud mot alla samkönade relationer. Dessutom visar vår erfarenhet idag att just homosexuella som påtvingas celibat och ensamhet inte mår bra.