Under de första 1 600 åren av kyrkans historia trodde nästan alla kristna att jorden stod stilla i universums centrum. Denna idé om universum framstod som sunt förnuft då och många bibeltexter tycktes stödja den.

.

Psalm 93:1 säger: ”världen står fast, den kan inte rubbas” Predikaren 1: 5 säger: ”Solen går upp och solen går ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång.”

.

När Galileo år 1609 tittade genom ett teleskop insåg han att jorden inte kunde vara i centrum av universum. Jupiters månar och planeten Venus faser visade att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom. Galileo anade att hans upptäckt skulle fördömas som obiblisk, men hävdade själv att Bibeln helt enkelt bara behövde tolkas om. Vi kristna, sa han, behöver förstå att de bibliska författarna beskrev jorden och solen baserat på hur de tedde sig för människan, men att beskrivningen aldrig avsåg att uttrycka en lära i Astronomi.

.

På den tiden fördömde kyrkan Galileos tro som kätteri, men så småningom började de kristna inse att han hade rätt. När teleskopet uppfanns gav det oss ett nytt perspektiv – både bokstavligt och bildligt – för vår tolkning av Skriften. Utifrån de nya fakta som teleskopet gav människan förändrades det som tidigare ansågs som en uppenbar sann tolkning av Skriften till att bli uppenbart felaktig. I själva verket är Galileos teori idag så okontroversiell att det är svårt att förstå att kyrkan uppfattade den som ett hot mot tron på Bibelns auktoritet.

.

Idag, när vi har nya fakta kring sexuell läggning ger det oss nya “glasögon” för att läsa Bibeltexter som hänvisar till samkönade relationer. När vi närmar oss texten kan vi ställa mer nyanserade frågor som: Speglar det här beteendet de kärleksfulla, engagerade relationer som finns bland kristna hbtq-individer? Bör Bibelns fördömande av ett lidelsefullt själviskt sexuellt beteende gällande personer samma kön ge oss rätt att döma alla homosexuella kristna till celibat och ett helt liv som singel?

.

Nya fakta har lett till ny insikt av Skriften tidigare och kan så göra igen.