.

På biblisk tid betraktade man samkönade relationer som endast överdrivet och okontrollerat sex – snarare än som ett uttryck för en sexuell läggning. Den avgörande orsaken till den bedömningen bygger på att vi utgår från de vanligaste formerna av sex mellan män som praktiserades och diskuterades i det dåtida samhället. De vanligaste yttrycken var pederasti, prostitution och sex mellan rika män och deras slavar. Överlåtna, ömsesidiga trohetsrelationer mellan socialt likvärdiga personer fanns inte på radarn när Bibeln skrevs. Man kan möjligen skönja ett spår av detta i vissa skönlitterära texter.

.

Det betyder att när vi idag läser de sex avsnitten i Bibeln som hänvisar till ”män som ligger med män” så utgår vi ifrån att de inte avser äktenskap mellan personer av samma kön – eller över huvud taget förhållanden mellan personer av samma kön som på något sätt liknar äktenskap. Vi ska se närmare på dessa avsnitt under de kommande dagarna, men det är värt att påpeka redan nu att ingen av texterna beskriver faktiska kärleksrelationer. De beskriver bara sexuella handlingar, allt ifrån hot om gruppvåldtäkt i 1 Mosebok 19 till luststyrt själviskt utnyttjande i Romarbrevet 1 och samtliga texter beskriver handlingar väsensskilda från ett sammanhang präglat av djupare relationer.

.

Det faktum att Bibeln inte ger oss tydliga direktiv i frågan om samkönade relationer, direkt, betyder det inte att kristna rakt av borde bejaka det. Det vi behöver göra är att gräva djupare och utforska förbudstexternas underliggande principer och sedan jämföra med de bibliska principer vi kan se i närliggande ämnen, som äktenskap och sexualitet.

.

Exempelvis skulle kristna skulle aldrig få för sig att läsa en vers som fördömer exploaterande, luststyrt heterosexuellt beteende och utifrån detta sedan fördöma alla heterosexuella relationer.

.

Alltför länge har kyrkan misslyckats med att tillämpa samma nyans på samtalet om samkönade relationer. Istället har kristna teologer målat sin etik med tankemässigt breda penseldrag. Man har läst bibliska fördömanden av samkönat sex som uppenbarligen avser situationer där någon blir utnyttjad eller där någon har sex utifrån ett själviskt och luststyrt motiv. Därifrån har man ansett sig finna underlag för ett kategoriskt fördömande även av vår tids överlåtna, ömsesidiga och kärleksfulla relationer mellan personer av samma kön.

.

Vad jag kan se så är det ett ofantligt gap mellan karaktären och motiven som styr dessa olika relationer.

.

Vid en närmare läsning av Bibeln i relation till samtalet om HBTQ-personer så är det viktigt för oss i kyrkan att inse att Bibeln aldrig varken aldrig adresserar eller fördömer äktenskap mellan personer av samma kön.