.

Begreppet sexuell läggning fanns inte på Bibelns tid. Den allmänna uppfattningen, i den antika världen, om attraktion av personer av samma kön och män som hade sex med män var att detta var en last orsakad av okontrollerad lust, likt frosseri eller alkoholmissbruk.

.

Dio Chrysostomos, en grekisk-romersk lärare från det första århundradet, menade att män som söker relationer med andra män har tröttnat på kvinnor och letar efter nya, mer exotiska former av nöje. Han skrev om sådana män: ”Hans tillstånd är detsamma som för män som är beroende av att supa och festa, som efter ständigt drickande av vanligt vin tappat smaken för det och utvecklar en törst för det artificiella genom stimulans av svettningar, saltade livsmedel och smaktillsatser. ”

.

På Bibelns tid tolkade man sexualitet riktad mot det egna könet som en överdriven lust. Även den icke-bejakande bibelforskaren Richard Hays skriver att sexuell läggning är: ”en modern idé som det inte finns något spår av varken i [Nya Testamentet] eller i några andra judiska eller kristna skrifter i den antika världen … vanliga antaganden av författare under den hellenistiska perioden var att homosexuellt beteende var resultatet av omättlig lust som söker erotik och mer utmanande former av självtillfredsställelse. ”

.

I några texter av mer medicinsk karaktär från samma tid återfinns reflektioner om något som liknar en analys av homosexuell identitet. Detta gäller individer som kallas ”veklingar”, dvs den passiva parten i en sexuell relation. De beskrivs som sjuka, eftersom de föredrar att, trots att de är män, inta den passiva (kvinnliga) rollen i en sexuell akt. Läkare ansåg det sjukligt för en man att anta ett kvinnligt beteende och utgångspunkten var att detta behövde botas.

.

Teorier kring en möjlig medfödd sjuklig identitet fanns alltså även på Paulus tid, men den teorin skiljer sig markant från vår tids förståelse av sexuell identitet. Inget tyder på att dessa idéer påverkat judiska texter i nytestamentlig tid. Vi bör utgå ifrån att Paulus texter om homosexuella beteenden refererar till förståelsen av detta som en överdriven och okontrollerad lust. Den tolkningsramen stämmer bäst överens med Paulus undervisning om synd, och är den tolkning som kyrkan genom historien har hållit fast vid.

.

Det var först i slutet av 1800-talet som den moderna förståelsen av sexuell läggning började utvecklas bland en grupp tyska psykiatriker. Före 1869 fanns inte ord som motsvarar de moderna begreppen ”gay”, ”homosexuell” och ”homosexualitet” på något språk. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att HBTQ-bejakande kristna inte ifrågasätter en lång kristen tradition Däremot kan vi konstatera att den kristna kyrkan inte ens har erkänt existensen av HBTQ-personer förrän det senaste århundradet. Sexuell läggning är ett modernt begrepp.