Du har förmodligen hört kristna som säger “Det är bara att läsa som det står. Bibelns ord gäller. Punkt slut.” Men även om den svartvita metoden kan låta lugnande för vissa, finns det i princip inga kristna som har den inställningen till hela Bibeln.

.

Nya testamentet uppmanar upprepade gånger de troende att ”hälsa varandra med en helig kyss.” Men de flesta kristna följer inte detta bud idag. Varför inte?  Kristna över hela det teologiska spektret inser att budskapet inte bara är vad Bibeln säger, utan varför den säger något – i tolkningen söker vi den ”moraliska logiken” i bibliska bud och förbud.

.

Den moraliska poängen i att uppmana kristna att hälsa varandra med en helig kyss handlade om att visa ömsesidig respekt och närhet. En helig kyss blev en vanlig hälsning i den tidiga kyrkan, men så är det inte i många av våra västerländska kyrkor idag. Följaktligen hälsar många kristna på varandra idag på andra sätt utan att ha dåligt samvete för det. Så länge de upprätthåller regelns ”varför” är de flesta kristna inte oroliga över att de bryter mot Skriftens bokstavliga ”vad” – genom att inte hälsa på varandra med en helig kyss.

.

Vi kristna tillämpar samma princip av ”moralisk logik” också på bibliska förbud. Både Gamla och Nya testamentet förbjuder ränta på lån (5 Mos 23:19-20, Luk 6:35), och i 1 500 år lärde kyrkan att ränta på lån var en synd. Men på 1500-talet förändrades västvärldens ekonomiska system, och det blev allt vanligare att långivare tog ut en rimlig ränta på lån. Denna form av kredit hjälpte människor att starta företag och genom ränta och försäkringar kunde man skapa en rättvis, balanserad fördelning av vinster och risker i västerländsk ekonomi.

.

Utifrån samhällets förändrade ekonomiska förutsättningar omtolkade John Calvin Bibelns förbud mot ränta vid lån och hävdade att ”den moraliska logiken bakom förbudet mot ränta var att rika inte skulle utnyttja och lägga grymma bördor på de fattiga.” Så länge räntor på lån inte utnyttjade ”den svage”, hävdade Calvin, skulle det vara tillåtet – och kyrkan ändrade sin lära.

.

När vi studerar bibelverser som vi anser handlar om samkönade relationer måste vi leta efter ”varför” bakom ”vad” – och se till att kyrkans läror i dag överensstämmer med syftet bakom lärorna i Bibeln.