Ända sedan kyrkans historias första århundraden, när teologer och kyrkoledare samlades för att diskutera tron på treenigheten, har kristna insett att Bibeln – i likhet med alla former av kommunikation – kräver tolkning.

.

Ibland, som i fallet med treenigheten, har kristna varit tvungna att studera många olika texter och intensivt diskutera deras betydelse för att komma fram till en sund tolkning av Bibelns lära. I andra fall, exempelvis gällande lagar i Gamla testamentet som tillåter slaveri och polygami, har frågan inte varit vad texten säger, utan snarare hur kristna bör förstå och tillämpa texten mot bakgrund av dess kulturella och kanoniska sammanhang.

.

Att reflektera över svaren på dessa frågor är vad tolkning handlar om, och alla kristna måste delta i tolkningsprocessen för att komma till sin egen förståelse av Skriften. Det faktum att kristna är oeniga om så många frågor – från dop till frälsning till andliga gåvor – är en påminnelse om att Bibeln är komplex och kräver tolkning.

.

Gordon Fee och Douglas Stuart, båda Bibelforskare, skriver i sin bok ”How to read the Bible for all it´s worth” att varje läsare är också samtidigt en tolk. Vi möter alltid texten som de vi är, med våra erfarenheter, vår kultur och vår förståelse av ord och idéer. Ibland leder det oss vi bär med oss till texten oavsiktligt oss vilse i vår tolkning eller så läser vi in främmande idéer i texten. ”

.

Behovet av att tolka Bibeln är inte unikt för frågan om HBTQ-inkludering. Kristna har länge bejakat nödvändigheten av tolkning, och vår tids HBTQ-bejakande kristna fortsätter den traditionen utifrån vår djupa kärlek till Bibeln.