Våra erfarenheter och upplevelser kan inte ändra på Bibeln, men de kan leda oss till en omläsning av den.

.

Vi vet att vår erfarenhet är viktig eftersom Jesus i Matteus 7 ber oss att se till frukten. Men Bibeln varnar oss också för en osund övertro på våra egna upplevelser. Ordspråken 3:5 säger: ”Lita på HERREN av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt eget förstånd.” Jeremia 17:9 påminner oss om att ”hjärtat är bedrägligast av allt.” Om vi ​​enbart gör vad som känns rätt för oss, kan vi lätt tappa fotfästet.

.

Men vi behöver inte välja mellan antingen vår erfarenhet eller vad Bibeln säger. Medan ”hela Skriften är inspirerad av Gud” (2 Timoteus 3:16) så är vi alltjämt mänskliga tolkar, och även vår förståelse av Bibeln kan vara fel. Så även om vår erfarenhet inte kan ändra på Bibeln, kan den leda till att vi förnyas i vår tolkning av den.

.

Att våra erfarenheter har lett till en bättre förståelse av Bibeln är inte någon ny idé. De första kristna valde att inkludera hedningar i kyrkan utan att kräva att de skulle omskäras och följa lagen i Gamla testamentet – det var deras erfarenhet som var avgörande för detta beslut. Petrus sa om dessa tidiga hedna-kristna, ” Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem likaväl som åt oss. … Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära? (Apostlagärningarna 15:8–10)

.

På samma sätt reviderade kristna på 1800-talet långlivade tolkningar av Skriften som stödde slaveri. William Wilberforce och andra kristna som kämpade mot slaveriet vädjade utifrån erfarenheten av det horribla i slaveriet för att uppmana medkristna att ompröva sin tolkning av Skriften. Idag har till och med samfund som grundades utifrån ett stöd för slaveriet ändrat sin hållning och bett om ursäkt.

.

Vår erfarenhet av den dåliga frukten som en konsekvens av en icke-bejakande teologi i mötet med hbtq-personer kan på liknande sätt leda oss tillbaka till Bibeln idag – inte för att lägga den åt sidan eller ändra på den, utan för att studera den djupare och komma närmare en mer exakt tolkning av den.