Jag vill att min församling ska bli ett gott hem för kristna HBTQ personer

Dag 2 av 30 Dagar – Att följa god undervisning bör leda oss till att bli mer lika Gud

Att följa goda läror – även om de är svåra – borde göra oss mer lika Gud.

.

Jesus sa: ”Den som vill vara min lärjunge måste förneka sig själv och ta upp sitt kors dagligen och följa mig” (Luk 9:23). Det kristna livet är en utmanande och smal väg, och otaliga kristna lärdomar kräver uppoffring: Att ge upp våra ägodelar, vända andra kinden till, hedra vår nästa? oss själva samt att lägga ner våra liv för våra vänner.

.

Bara för att en kristen undervisning är utmanande behöver det inte betyda att den är fel och enbart det faktum att vi kanske inte gillar en princip innebär inte att den bär dålig frukt. Men goda läror, även när de kräver offer, bör göra oss mer lika Gud.

.

Att älska våra fiender och sätta andras intressen framför våra egna kan innebära tuffa uppoffringar, men vi vet att de leder oss till kristuslikhet eftersom de stämmer överens med hur Guds karaktär uppenbaras i Skriften

.

Kyrkans nej till kärleksfulla samkönade relationer för kristna hbtq-personer leder inte till Kristuslikhet. Faktum är att de flesta heterosexuella kristna menar att deras äktenskap hjälper dem att bli mer lika Kristus genom att de sätter någon annan först relationen hjälper dem att nöta bort sin egen själviskhet. Att förneka kristna HBTQ-personer möjligheten att ingå en självutgivande, trogen och överlåten relation med en annan person förnekar dem en livsväg på vilken de ges möjligheten att formas till likhet med vår självutgivande, trofasta Gud.

.

Den insikten leder oss till frågan: Om icke-bejakande teologi inte hjälper hbtq-personer att formas i kristuslikhet, hur kan det då vara en god lära?

.

« »