16 november är det premiär för filmen om Garrard Conleys liv. Berättelsen om en en kristen gay kille som genomgår behandling för att bli ”frisk”. Ex-Gayrörelsen har under åratal försökt bota homosexuella genom hemska destruktiva behandlingsmetoder som splittrat familjer och drivit unga män till självmord.

För mig är det en gåta att dessa berättelser inte fått ett bredare genomslag bland kristna ledare i Sverige. Vi har idag gedigen kunskap om skadorna som drabbar de homosexuella som utsätts för ett icke bejakande bemötande. Kyrkans motstånd mot att välkomna och inkludera HBTQ-individer i sin teologi och gemenskap fortgår idag mot bättre vetande. 

Gå och se denna film när den kommer på bio om några veckor.

https://www.filmstaden.se/film/NCG388288/boy-erased

Medans ni väntar kan ni läsa lite mer här om Ex-Gayrörelsens fall:

2004 gästade en framträdande ledare för organisationen Exodus International TV-programmet Dr Phil. I samtalet argumeterade han för hållningen att alla som är Gay kan bli fria från sin sjukdom. Att vissa inte lyckas kan förklaras med brist på motivation eller andra omständigheter i personens liv.

Exodus International är vid denna tidpunkt den största ”ex-Gay” organisationen i världen. I deras nätverk samarbetar över 70 organisationer med behandlingshem i 40 länder där homosexuella söker hjälp att blir friska.

Framför TV-n satt en annan ledare inom organisationen, Wendy VanderWal Gritter. Hon kunde inte tro vad hon hörde ledaren säga, han satt på TV och ljög rakt i ansiktet på Dr Phill. Wendy hade under några år varit ledare för en av behandlingsorganisationerna som ingick i Exodus internationella verksamhet. Med åren hade hon lärt sig se verkligheten i denna verksamhet och en sak var fullständigt klar – ”patienterna” blev inte friska från sin sexuella läggning.

Tre år senare (2008) höll Wendy ett anförande på en ledarkonferens inom organisationen Exodus International. Hon ställde då några öppna frågor till ledarna för organisatioen. Hur ska vi hantera glappet mellan det vi påstår och det resultat vi ser i vår behandlingsverksamhet? Wendy öppnade upp ledarskapet inom Exodus till en självkritisk reflektion som pågick intensivt under de kommande åren.  

Fem år senare (2013) träder ledadren för Exodus, Alan Chambers, fram och håller ett tal där han meddelar att organisatioen Exodus International ska lägga ner sin verksamhet. Därmed avslutas det arbete som under 40 år har behandlat många tusen unga homosexuella.

I sitt tal ber Alan också om ursäkt. Insikten han erövrat innebär att han också kommit till insikt om att Exodus som organisation har orsakta stor skada. Deras verksamhet har splittrat famlijer, drivit unga människor in i modlöshet, depression och självmord.

Please know that I am deeply sorry. I am sorry for the pain and hurt many of you have experienced. I am sorry that some of you spent years working through the shame and guilt you felt when your attractions didn’t change. I am sorry we promoted sexual orientation change efforts and reparative theories about sexual orientation that stigmatized parents.

I am sorry that there were times I didn’t stand up to people publicly “on my side” who called you names like sodomite—or worse. I am sorry that I, knowing some of you so well, failed to share publicly that the gay and lesbian people I know were every bit as capable of being amazing parents as the straight people that I know. I am sorry that when I celebrated a person coming to Christ and surrendering their sexuality to Him that I callously celebrated the end of relationships that broke your heart. I am sorry that I have communicated that you and your families are less than me and mine. 

More than anything, I am sorry that so many have interpreted this religious rejection by Christians as God’s rejection.  I am profoundly sorry that many have walked away from their faith and that some have chosen to end their lives. For the rest of my life I will proclaim nothing but the whole truth of the Gospel, one of grace, mercy and open invitation to all to enter into an inseverable relationship with almighty God.

”I’am sorry”

I intervjuer efter denna händelse har Alan svarat på frågan om hur många av deras ”patienter” som verkligen blivit förändrade i sin sexualitet som ett resultat av behandlingen. Han varade då ”99,9% av de vi behandlat har inte upplevt någon som helst förvandling”

Bluffen – I am no longer Gay

Justin Lee är en av de personer som i sin ungdom kom i kontakt med Exodus. Efter några års försök att få hjälp insåg han att deras teorier om vad en gay identitet är inte stämde och deras metoder för behandling inte fungerade. Justin blev då en av dem som sökte nya vägar att hantera livet som gay kristen. 

I boken Torn beskriver han sin livsresa. Han ger oss också en skrämmande inblick bakom kulisserna på Ex-Gay rörelsens märkliga historia.

För att som organisation upprätthålla sin verksamhets förtroende och renomé ägnar Exodus sig åt en mycket offensiv marknadföring. Deras företrädare turnerar i kyrkor runt om i världen och vittnar om sina framgångar med att ”bota” homosexuella. Justin berättar i boken om ett antal av de ”Affischnamnen” som reser runt och berättar om sina förvandlade liv. Ett stort antal av dem slutar hastigt sitt engagemang som vittnen när de blir avslöjade med att leva ett dubbelliv. Gång på gång tystas avslöjandena ner och rörelsen fiskar fram nya, unga ”botade” individer att placera på scen. 

För att kunna vittna om ”helande” utan att ljuga uppfinner rörelsen en egen terminologi. Genom att definiera begreppen homosxuell och gay på olika sätt så kan de få vittnesbörden att framstå som framgångsrikare än de verkligen är. Homosexuell blir ordet som beskriver den sexuella identiteten. Gay är det som beskriver den livsstil som synden leder in de homosexuella i. Att vara Gay är att vara en person som lever i synd. Synden tar sig uttryck i promiskuöst sex för njutning och utanför äktenskapet. Det är också sammanknippat med droger och festande och en allmänt gränslös livsstil.

Genom att dela på dessa begrepp kan de i sina vittensbörd berätta om hur Gud har hjälpt de att bli friska. ”Jag är inte längre Gay!” Gud har botat mig.  De som lyssnar på dessa vittnesbörd tror då givetvis att berättelsen handlar om ett helande från en sexuell läggning men i själva verket har det inte skett någon förändring på personens sexualitet. Det som de inte berättar eller pratar om med varandra är att de fortfarande är och förblir homosexuella personer.

Justin beskriver de privata samtalen med sina vänner inom Exodus. När de kommer på tu man hand så vågar de viskande fråga varandra. ”Är du fortfarande Homosexuell?” och sakta så börjar det gå upp för dem … att de lever i en stor bluff.

Idag finns det fortfarande enstaka organisationer inom ex-gay rörelsen. I USA pågår en kamp för att få igenom lagstiftning som kan förbjuda all form av ”Conversion Thepapy”. I storbrittanien visar 2017 års stora undersökning om HBTQ-individers livssituation att 2% av de som svarade på enkäten under året hade blivit utsatta för behandling med syftet att ”bota” deras sexualitet. De flesta av dessa mötte detta i religösa sammanhang.

84 gaypar i livslånga stabila trohetsrelationer

En av de mest förädiska och lömska lögner som ex-gayrörelsen lyckats sprida bland kristna kyrkor och ledare är idén om att homosexuella inte kan leva i stabila trohetsrelationer. Lögnen om att homosexualitet är en annorlunda sexualitet som leder till korta sexuella relationer och gränslöst sex är ett gift som än idag påverkar kristna ledares förmåga att tänka klart i frågan om samkönade relationer i kyrkan.

Ex-Gay-rörelsen och deras många år av kamp mot den så kallade ”gay-kulturen” har skapat ett djupt sår i kyrkoledarnas tänkande och bemötande av våra homosexuella syskon. Vår kunskap idag borde få oss att kunna släppa dessa skeva tankemönster och inse – att det inte är någon skilnad mellan hetro- och  homo-sexualitet.

En underbar motberättelse till dessa organisationers smutskastning av livet som Gay är den som Jeremy Marks ger i sin bok Exchanging the Thuth for a Lie. Jeremy var under 80 och 90 talet ledare för Courage, en organiskation inom Exodus International. Han var också en av de första ledarna inom organisationen som lämnade rörelsen. För honom ledde kunskapen han erövrade i mötet med sina homosexuella vänner till en radikal omvändelse och ett bejakande både av den homosexuella identiteten och av samkönade trohetsrelationer.

Han ger i slutet av sin bok en motberättelse till lögnen om att det skulle finnas något defekt i de relationer som byggs av två individer av samma kön.

For those who do not believe gay relationships can last, and as a tribute to the many personal friends who have come through the years of trial to believe that God blesses same-sex partnerships, I am listing eightyfour partnerships between people I know reasonably well, who are living together in long-term committed relationships. These are just the couples who have kindly given me their permission to publish their names. I know of many more.

Bruce and Arief

Dirk and Patrik

Mervyn and David

Randolph and Rick

James and Fieling

Ian and Philip

Peter and Jeff

John and Mike

Lionel and James

Jonathan and Zack

Dan and Erik

Roger and Ross

David and Gary

Richard and Ed

Debbie and Carla

Paul and Stephen

Chris and Roy

Paul and Amir

Patrick and Ian

Louis and William

Andrew and Asley

Jason and Mark

Peter and Duncan

Anamnda and Catherine

Craig and Marcus

Don and David

Debbie and Elaine

Andrew and Simon

Mark and Rick

Simon and Tony

Brenda and Pam

Nelson and Jeffrey

Ojalae and David

Rachel and Sarah

Alex and David

Clare and Philippa

Simon and Kevin

Myrray and Lyndon

Mark and Daryl

Howard and David

Jeffrey and Grant

Andy and Alan

Martin and Robert

Bill and Ed

Richard and Michael

Martin and Didier

Brian and Nigel

Mel and Gary

Ruairidh and Brian

Mike and Andy

Gary and Mervyn

Ruth and Alison

Trevor and Matthias

Lyndon and David

Andrew and Nigel

Chris and David

Douglas and Keith

Ron and Jay

Richard and Ben

Jane and Tanya

Vicki and Laura

Andrew and Philip

Martin and Julian

Gino and Mike

Roger and Ron

Rex and John

Margaret and Morag

Martin and Chris

Michael and Brian

Leigh and Jonathan

Michael and MArk

Andy and Norman

Andy and David

Tony and Alan

Tim and Steve

Stephen and Derek

George and Edward

Andrew and Noel

David and Stephen

Peter and Colin

Ladonna and Pat

Mike and Nigel

Martin and Ian

Helen ans Susan