En intressant artikel om utvecklingen av en ny verksamhet i Bethel, Redding, under rubriken OnceGay. Ororande nyheter som vi bör uppmärksamma och reagera på.

https://www.premierchristianity.com/Blog/Why-Bethel-s-careless-talk-on-homosexuality-is-hurting-Christians

Om det är något i berättelsen om HBTQ-personer som vi har lärt oss de senaste 50 åren så är det att människor dör som ett direkt resultat av den teologi som försöker bota homosexuella och transpersoner ifrån sina identiteter. När Exodus International lade ner sin verksamhet så gjorde de det utifrån en mycket tydlig och väldokumenterad erfarenhet av att ha sett unga människor drivas in i missmod, depression och självmord.

Att vi i år möter en lika destruktiv undervisning från Bethel i Redding är livsfarligt och mycket allvarligt.

Jag vädjar till kyrkliga ledare och kristna vänner … Hjälp unga kristna att inte bli lurade av dessa villoläror.

Jag har lyssnat igenom Ken Williams undervisning och ser samma teologiska mönster som funnits i Ex-Gay-rörelsen genom dess historia. Det handlar om att så in ett självförakt för den sexuella identiteten och att därefter arbeta med fromma metoder för att hålla ”synden” på avstånd.

Det som på ytan beskrivs som ett helande och en förändring är ingenting annat än en mask som döljer människan och skapar en spiral av internaliserad skam som ytterst sett leder till självmord. Josh Weed, som är psykolog och som själv bearbetat dessa frågor under lång tid skriver så här om denna teologi.

This is what the church’s current stance does to LGBTQIA people. It actually kills them. It fills them with self-loathing and internalized homophobia, and then provides little to no help when the psychosomatic symptoms set in, instead reacting to this unexpected by-product (after all, living the gospel isn’t supposed to bring misery and death! It’s supposed to bring immeasurable joy! Right?) with aphorisms like “have more faith,” or “have an eternal perspective” or “be grateful.” And the LGBTQIA person is left even further alone, now having been shamed by having it implied that their unhappiness and lack of health is their own fault because they aren’t being righteous enough, or trying hard enough. And so, they try harder. And they get sicker. And the cycle continues. It is a sick, pathological spiral. Worst of all, and what amounts to the very crux of the problem: the church also deprives them—us—of attachment, and a natural, verified, studied reaction to attachment blockade is suicidality.

Josh Weed