” To leave her, us, our love, made no sense apart from the divine doing of God. ”

Jackie Hill Perry

Idag gästas Europakonferensen i Uppsala av talaren Jackie Hill Perry. I en intervju i Christianity Today säger hon så här:

I loved my girlfriend too much not to be appalled at the prospect of laying aside not only the way I loved but also who I loved. To do what I assumed God would have me do meant leaving the woman whose voice and body and mind had been mine to hold and keep. To those who had heterosexual eyes, our love was a strange thing. To us, it was a normal, “why would I do anything else” kind of thing. I loved her, and she loved me—but God loved me more.

[…]

Shortly after that pivotal night, I was doing the painful work of breaking up with my girlfriend. Her tears were too loud to listen to without regret. She knew how much I loved her, how childish my face got when she was around.

To leave her, us, our love, made no sense apart from the divine doing of God. She was both my woman and my idol. She was the eye Jesus said to gouge out and the right hand he commanded me to cut off (Matt. 5:29–30). Though it was as painful as the extreme act of removing a part of the body, it was better for me to lose her than to lose my soul.

“I just . . . gotta live for God now,” I said with a tear-broken voice. A new identity was to come after I hung up.

https://www.christianitytoday.com/ct/2018/september/jackie-hill-perry-gay-girl-good-god.html

Min fråga är … Varför? Varför? Det finns ju inget motiv …. bara en idé.
Kan verkligen synden vara så frikopplad från våra sinnen och känslor?

Tror vi verkligen att Jesus vill skilsmässa i en relation som är fullständigt grundad i ömsesidig kärlek? Jackie ger oss ingen förklaring ingen logik till varför relationen skulle vara felaktig. Allt vilar på en tolkning av ett enda bibelord (Romarbrevet 1) och en upplevelse i mötet med Jesus.

Jag har i grunden inga invändningar emot Jackies personliga livsval och upplevelse av Guds kallelse över hennes liv. Men … jag invänder emot att vi som kyrka grundar en pastoral praktik utifrån dessa svaga grunder.

Vi vet att samkönade relationer bär god frukt och att de inte visar några destruktiva drag som motiverar ett särskiljande ifrån heterosexuella relationer.

Vi vet att det finns uppenbara risker i livsvalet att inte bejaka sin sexualitet. Vår samlade erfarenheterna om detta är omfattande.

Ett gott samtal om detta förs i den här filmen. Där finns också ett kort samtal med Jackie Hill Perry. Väl värt att lyssna på.