Wesley Hill är anglikansk teolog och själv gay. Hans tolkning och tillämpning av bibeln leder honom till en icke-affirmerande hållning i frågan om samkönade relationer. Men till skillnad från mycket av den teologi med samma hållning som skrivits av andra teologer så är Wesleys texter fyllda av en djup respekt för den homosexuella personens identitet som just gay. Det innebär att han på ett mycket seriöst sätt söker vägar att vägleda kyrkan till ett välkomnande bemötande av kristna HBTQ-personer. I Wesley Hills böcker blir det uppenbart att det för den konservativa kristenheten krävs stora insatser i arbetet med förändrad attityd och praktik för att göra kyrkan till en miljö där HBTQ-personer kan hitta sitt hem och blomstra som människor.

Wesley Hill bloggar regelbundet på spiritualfriendship.org