Min fru Anna har levt i ett mångårigt engagemang för frågor kring kultur, utanförskap och rättighetsfrågor inom den teckenspråkiga världen. Av henne har jag lärt mig mottot: ”alltid med, aldrig om”. Det är en princip för samtal som utgår ifrån den ödmjuka insikten om att ingen av oss kan ta oss rätten att diktera villkoren över andra människors liv. Konstruktiv etik och politik måste alltid utövas i ett samtal och en dialog där de som berörs av sakfrågan är delaktiga i samtalet.

I kyrkans samtal om HBTQ är det därför av största vikt att vi hela tiden för samtalet tillsammans med de personer som det gäller. Vi begår ett stort misstag om vi tror att samtalet kan föras enbart av oss heterosexuella män med maktposition i kyrkan.

De som är gay äger samtalet om hur deras liv ska gestaltas inom ramen för Guds Rike. Vi andra är inbjudna att delta i deras samtal och tillsammans kan vi forma en kyrka som är ett gott hem för alla.

Att HBTQ-personer äger samtalet om sin livssituation innebär dock inte att vi andra kan luta oss tillbaka och låta dem sköta sitt. Eftersom vi befinner oss i en situation där vi andra tillhör majoriteten – normen – så finns det en inneboende obalans, där vi äger betydande makt över deras liv. Den makten måste vi som tillhör normen förvalta genom att ta ansvar för deras rätt till liv och tillhörighet. Det ligger på vårt ansvar att möjliggöra ett samtal där de kommer till tals och ges makt att bli delaktiga i skapandet av en gemensam god kyrka.

Elevating the dialogue

Jag blev påmind om kraften i detta gemensamma samtal när jag idag tittade på ytterligare en inspelning av The Reformation Project’s temakväll ”Elevating the Dialogue”. En kväll med en mix av människor på scenen. HBTQ och CIS, och Pastorer med skilda teologiska perspektiv.

Det gör stor skillnad när vi för samtal om dessa frågor i ett rum där alla är med och alla har en röst in i samtalet. Jag tror att vi har något att lära här i Svensk frikyrklighet. Jag skulle vilja se fler initiativ där vi lyssnar till och ger utrymme för kristna HBTQ-personer.

Biola – A thoughtful dialogue

Ett annat exempel på att denna insikt slagit ner i amerikansk evangelikal kontext är ett seminarium som arrangerades på Biola University. Biola är ett konservativt universitet utan direkt samfundsanslutning med ett starkt renomé i det evangelikala USA. För några år sedan skulle de anta ett nytt principdokument för HBTQ och samkönade relationer. Inför beslutet arrangerades ett seminarium där det inbjöds externa opponenter som granskade dokumentet och gav replik på dess innehåll. Slutsattserna i deras nya dokument var att de som universitet stod fast i en traditionell icke bejakande hållning i fråga om samkönade relationer. Men samtalet som fördes tilläts innehålla röster från andra perspektiv.

Det som sticker ut i detta samtal är att Universitet bjuder in två personer som är gay för att opponera på deras principdokument. Skolans riktlinjer om HBTQ berör livet för de som är gay och därmed är det skolans uppgift att låta dem vara en del av samtalet. Samtalet mellan Justin Lee och Wesley Hill är underbart exempel på det goda samtal som kyrkan behöver för att bli ett gott hem för kristna HBTQ-personer.

Christianity Today

Slutligen en liten notis som jag hörde av DP Gushee i en intervju. Han menade att det sen några år tillbaka skett ett metodskifte i tidskriften Christianity Today. Numera så recenseras alla böcker inom ämnet HBTQ av personer som själva tillhör målgruppen. Det är inte längre vita manlig heterosexuella teologer som skriver korrigerande texter om de böcker som ges ut i ämnet. Istället låter man konsekvent böckerna läsas och kommenteras av de som äger samtalet. Givetvis är tidningen alltjämt mån om att välja personer som vidhåller en korrekt teologisk linje. Men trotts det så gör det skillnad att rösten ges till en person ur målgruppen.

Jag hoppas att mina kyrkliga sammanhang under de närmaste åren ska våga ge utrymme för ett gott samtal med de kristna HBTQ-personer som lever i våra församlingar.

Alltid med, aldrig om.

 

Elevating The Dialogue

We’re so excited to be streaming this amazing conversation between pastors on how to make the church more welcoming and inclusive of LGBTQ people even in the midst of differing theological viewpoints. Join the conversation on Twitter by using the hashtag #ElevateDialogue.

Slået op af The Reformation Project i Søndag den 22. april 2018