Enligt flera repliker hade det varit bättre om Libris givit ut en bok med texter som talar för båda sidorna i debatten. Det frikyrkan behöver är enligt dessa repliker en klok bok som försöker beskriva båda sidor i debatten. Jag förstår intentionen bakom denna synpunkt och håller med om att den sortens bok säkerligen skulle fylla en funktion i det frikyrkliga samtalet. Det jag däremot inte kan hålla med om är åsikten att den bok som vi nu gav ut är en bok som förhindrar eller försvårar möjligheterna till ett gott samtal i frågan.

Jag vill här lyfta fram några motiv bakom det vägval som gjorde när vi bestämde vad som skulle vara bokens fokus och inriktning.

  1. Den traditionella synen på samkönade relationer finns relativt väl presenterad i vår samtid. Vi ser inte att det med nödvändighet måste tillföras ytterligare texter för att göra den hållningen tillgänglig.
  2. En bok som har ett tydligt ärende blir oftast en bättre och mer trovärdig text för läsaren att bearbeta och ta ställning till. Böcker som försöker beskriva båda sidorna i en komplex debatt riskerar att bli en produkt som på ytan framstår som neutral och objektiv men som vid en närmare läsning blir kritiserad för att brista i framställningen av den ena parten. Jag ser det som en mer framkomlig väg att låta de som företräder andra perspektiv gör sig utrymme för dessa i egna publikationer.
  3. En bok som framställer två sidor i en komplex debatt förutsätter att det finns tydliga och uttalade röster för dessa motstridiga perspektiv. En sådan bok förutsätter också att parterna känner varandra så väl att de är villiga att delta i ett samarbete som kräver både mod, flit och ödmjukhet. När vi inledde arbetet med boken fanns inte de förutsättningarna. Det fanns inga tydliga röster i evangelikal frikyrklighet som förespråkade en bejakande hållning. Vår bok är mer ett resultat av att vi vågade leta reda på och bjuda in de röster som fanns på den bejakande sidan. Vi har med boken lyckats visa att det finns en liten men betydande grupp ledare och teologer som har gjort en tydlig och medveten omprövning i frågan om samkönade relationer. Jag ser därmed boken mer som en presentation och introduktion av ett perspektiv som vi inom frikyrkan behöver bearbeta och fördjupa under åren framöver.
  4. Bokens personliga berättelser hade inte kommit i tryck i en bok som gav uttryck för ”båda sidor”. För somliga som blivit djupt sårade i frikyrkan är det inte lämpligt att medverka i en bok som ger den traditionella synen på homosexuella en framträdande roll. För mig har det varit viktigt att prioritera att vi som kyrka får en inblick i dessa vittnesbörd.

Här följer några av de repliker som gällde bokens bejakande perspektiv:

Elisabeth Sandlund:

”En samlingsvolym där kloka personer resonerar om framkomliga vägar och fallgropar skulle pryda sin plats i varje pastors bokhylla. Det uttalade syftet med ”Välkomna varandra”, den antologi som Libris gett ut för att få frikyrkorna att tänka om i homofrågan, riskerar däremot att bara fördjupa klyftorna.”

Kjell Larsson

”Jag tycker att man tar ett enkelspårigt samtidsinitiativ. Frågan är inte så enkel, utan måste ses från olika perspektiv.”

Øyvind Tholvsen

”… hade gärna sett en ny bok som utifrån olika perspektiv vägt de bibelteologiska frågorna.”

Med detta sagt så hoppas jag att ni som läser boken tar den för vad den är. Den är en samling texter som alla på sitt sätt ger en inblick i olika bejakande perspektiv på homosexualitet. Boken försöker inte säga allt som finns att säga och den har inte heller ambitionen att ge röst åt alla perspektiv i frågan. Boken är en partsinlaga och ska inte läsas som en lärobok med målet att objektivt presentera flera olika sidor. Framför allt är boken en samling djupt personliga berättelser om frikyrkans möte med  människorna bakom begreppet homosexualitet.