Vem berördes av det som hände i Orlando?

Vem berördes av det som hände i Orlando?

12 juni 2016 klev en man in på klubben Pulse i Orlando och sköt vilt omkring sig med ett automatvapen. 49 personer dog, 53 skadades. Nyheten spred sig som en chockvåg över världen. I media beskrevs det som att hela Orlando var i chock och att alla berördes av det fruktansvärda som drabbat Orlando.

I Orlando ligger Northland Church, en stor evangelikal församling som samlar flera tusen gudstjänstbesökare varje helg. Pastor Joel Hunter berördes djupt av det fruktansvärda dådet. Men för honom var känslan annorlunda än för många andra. Joel blev berörd när han insåg att han och hans församling inte blev berörda av det som hände. De hade ingen relation till den stora gruppen HBTQ-individer som drabbats av dådet. De kände ingen av dem, de kände inte deras familjer eller vänner, och ingen ringde och sökte deras stöd i sorgen. För Pastor Joel blev detta en vändpunkt.

Jag delar pastor Joels upplevelse. Den kyrka jag vuxit upp i har alltid varit en gemenskap som sträcker sina liv ut för att nå de i samhället som är svagast och som mest av allt behöver uppleva kärlek, nåd och räddning. Jag är uppvuxen i en kyrka som umgicks med alkoholister, kåkfarare och uteliggare. Men , likt Joels församling fanns där inga HBTQ-personer. När vi undervisade om homosexuells så beskrev vi dem som syndare i behov av nåd och frälsning, men vår evangelisation verkade aldrig nå fram till dem.

Idag tänker jag att ett av misstagen vi gjorde var att vi klassade HBTQ-personer som en i raden av synd-kategorier. Vi har hela tiden tittat på deras liv ur fel perspektiv. Idag har vi förmodligen blivit klokare och kan se på dem inte som en kategori i listan över synder, utan som en i raden av de som inte passat in i normen och därför hamnat utanför. Jag hoppas vi kan föra goda samtal om hur deras liv på sikt kan bli en naturlig och berikande del också av vår frikyrkliga kultur.

1 år efter det hemska dådet i Orlando träffas Northland Church för ett samtal. Till samtalet har de bjudit in Matthew Vines och The Reformation Project. Tillsammans med dessa HBTQ-personer för de ett hoppfullt samtal under rubriken ”Elevating the Dialog on LGBTQ-inclusion & understanding.” 

 

 

Sorry, comments are closed for this post.