12 juni 2016 klev en man in på klubben Pulse i Orlando och sköt vilt omkring sig med ett automatvapen. 49 personer dog, 53 skadades. Nyheten spred sig som en chockvåg över världen. I media beskrevs det som att hela Orlando var i chock och att alla berördes av det fruktansvärda som drabbat Orlando.

I Orlando ligger Northland Church, en stor evangelikal församling som samlar flera tusen gudstjänstbesökare varje helg. Pastor Joel Hunter berördes djupt av det fruktansvärda dådet. Men för honom var känslan annorlunda än för många andra. Joel blev berörd när han insåg att han och hans församling inte blev berörda av det som hände. De hade ingen relation till den stora gruppen HBTQ-individer som drabbats av dådet. De kände ingen av dem, de kände inte deras familjer eller vänner, och ingen ringde och sökte deras stöd i sorgen. För Pastor Joel blev detta en vändpunkt.

Jag delar pastor Joels upplevelse. Den kyrka jag vuxit upp i har alltid varit en gemenskap som sträcker sina liv ut för att nå de i samhället som är svagast och som mest av allt behöver uppleva kärlek, nåd och räddning. Jag är uppvuxen i en kyrka som umgicks med alkoholister, kåkfarare och uteliggare. Men , likt Joels församling fanns där inga HBTQ-personer. När vi undervisade om homosexuells så beskrev vi dem som syndare i behov av nåd och frälsning, men vår evangelisation verkade aldrig nå fram till dem.

Idag tänker jag att ett av misstagen vi gjorde var att vi klassade HBTQ-personer som en i raden av synd-kategorier. Vi har hela tiden tittat på deras liv ur fel perspektiv. Idag har vi förmodligen blivit klokare och kan se på dem inte som en kategori i listan över synder, utan som en i raden av de som inte passat in i normen och därför hamnat utanför. Jag hoppas vi kan föra goda samtal om hur deras liv på sikt kan bli en naturlig och berikande del också av vår frikyrkliga kultur.

1 år efter det hemska dådet i Orlando träffas Northland Church för ett samtal. Till samtalet har de bjudit in Matthew Vines och The Reformation Project. Tillsammans med dessa HBTQ-personer för de ett hoppfullt samtal under rubriken ”Elevating the Dialog on LGBTQ-inclusion & understanding.” 

 

 

Elevating the Dialogue on LGBTQ Inclusion & Understanding in t…

After an event like the one we had this past Thursday (Elevating the Dialogue on LGBTQ Inclusion & Understanding in the Church), many questions arise. Many of those questions stem from this one question: What is Northland’s stance on homosexuality?We have always been clear about our stance concerning homosexual or heterosexual activity outside marriage. Our understanding of scripture is that *sex is a gift God gave to be used exclusively inside the covenant of marriage between a man and a woman. Any sexual activity outside that boundary is sin.*It’s no surprise that we do not support the Reformation Project's goals of converting traditional churches to affirming churches. We do not agree with Matthew Vines Biblical exegesis; we rather agree with the foremost Biblical scholar and advocate of the traditional viewpoint, Robert Gagnon in his book, The Bible and Homosexual Practice. That was stated very clearly in the event.So, why host this event?Northland chose to host this event because we wanted to learn more about the gay community, especially those who claim Christ as their savior. This is part of our continued effort to build bridges with those who are different than us following the Pulse tragedy. We invited Matthew Vines because his organization helps churches, including churches that do not agree with him, have a conversation to increase understanding between the two normally adversarial groups. It does us no good, and is a poor representation of Christ, to treat each other with disrespect and ignorance. Northland’s job is to help bring people to maturity in Christ and spiritual maturity doesn't come with trying to stay comfortable. It comes with trying to love when love is difficult. Jesus gives us the clear command “to love your neighbor as yourself” (Matthew 22:39).This isn’t a matter of accepting or tolerating sin, this is about loving others the way Christ would love and leaving the judgement up to Him. We may disagree with how others interpret scripture, but that doesn't mean we can't treat them with respect and work together in some ways to help our community.Ultimately, though, we believe that the way forward with the LGBTQ community is not a debate on the Bible’s statements about same-sex sexual behavior but a discussion of how to have an intimate relationship with Jesus Christ.

Slået op af Northland Church i Torsdag den 18. maj 2017