När man samtalar om kristen tro, etik och kyrkans lära är det ofrånkomligt att man också hamnar i frågan om bibelsyn. Den här boken är skriven av en av de lärare som lärt mig att tolka och tillämpa bibeln. Den ger samlad redogörelse för den bibelsyn och de tolkningsmetoder som präglar mitt sätt att förhålla mig till Bibeln. Jag har hittills i det jag skriver och undervisar lagt mig vinn om att vara trogen bibeltexten som en obestridlig auktoritet för kyrkans liv och lära. Jag delar också Tellbes tankar om att den lära och etik vi förkunnar alltid ska bearbetas som ett levande material som ska omformuleras och bearbetas på nytt i varje ny tid. Platsen för den bearbetningen är det goda samtalet i den kristna församlingen. I detta samtal engagerar vi oss i att tillsammans lyssna till bibelordet, Guds tilltal och våra erfarenheter i vår samtid.

Tellbe beskriver tydligt att texterna om ”män som ligger med män” i Bibeln är texter där det finns stor osäkerhet i frågan hur långtgående tolkningar man kan göra in i vår tids samtal om samkönade äktenskap. Han delar min erfarenhet av att det finns seriösa tolkningar med respekt för Bibeln som kommer till olika slutsatser i hur man ska tillämpa texterna och därför föreslår även han att samtalet i denna fråga bör föras med ödmjukhet och respekt.

Mitt syfte är […] att uppmuntra till reflektion, samtal och dialog. För hur vi nu än tolkar det som Bibeln säger om homosexualitet är det bara att konstatera att kristna som vill läsa Bibeln som Guds ord kommer till olika slutsatser. Jag har flera vänner som bekänner Bibeln som Guds ord och som landar i en annan slutsats än vad jag själv gör. Innebär det då att de inte vill läsa Bibeln som Guds ord?

Jag tror inte att det är så enkelt. Frågan om vi tror på Bibeln som Guds ord eller ej kan inte avgöras enbart av en enskild sakfråga, speciellt inte en där vi faktiskt kan tolka texterna med utgångspunkt från att Bibeln är Guds ord men komma till olika slutsatser. I stället för att dra oss tillbaka i ställningskrig behöver vi möta varandra i samtal där vi i kärlek får säga vår mening och lyssna till varandra med respekt. (s. 176)

Mikael Tellbe är NT exeget verksam vid ALT i Örebro och en av Sveriges främsta Paulusexperter.