Tim Otto är kristen, gay, sjuksköterska, och teolog. Sen många år är han pastor i en kristen komunitet som ägnar sitt liv åt vittnesbördet och betjänande av samhällets svaga i San Francisco. Tim har av respekt för sitt sammanhang och sin kallelse till livet i kommuniteten valt att inte leva sitt liv i ett samkönat äktenskap. Samtidigt är han en ivrig kritiker av den traditionella kyrkans icke-affirmerande bemötande av HBTQ-personer. Han förespråkar en kyrka som gör sitt yttersta för att välkomna och famna de personer som lever med en identitet som på ett eller annat sätt faller utanför den gängse normen. Tims berättelse och undervisning sätter ord på det faktum att kyrkans förhållande till HBTQ framför allt bör hanteras utifrån ett bemötandeperspektiv och inte utifrån ett perspektiv av lagar och regler.

Från Tims. hemsida:

”Tim Otto is a pastor at The Church of the Sojourners, a live-together Christian community in the Mission District of San Francisco. He has a Masters of Theological Studies from Duke Divinity School, and a B.S. in Nursing from the University of San Francisco. Tim worked as a Registered Nurse on the first AIDS ward in the United States for fourteen years. He is the author of Oriented to Faith: Transforming the Conflict Over Gay Relationships and is co-author of Inhabiting the Church: Biblical Wisdom for a New Monasticism.