Stacey Johnssons bok är en väldigt bra systematisk genomgång av frågan om samkönade relationer i amerikansk kontext. Den bearbetar inte bara de teologiska aspekterna utan redogör också för de juridiska och politiska delarna av detta samtal. En styrka i boken är att William lyfter fram bredden av perspektiv som präglar ett samtal av den här typen. Det finns inte bara två sidor i en diskussion med ett enda problem i mitten. Han utgår istället ifrån en beskrivning av sju olika förhållningssätt till frågan om samkönade relationer. Alla dessa perspektiv präglas av sitt sätt att läsa bibeln och sitt sätt att hitta lösningar framåt på de frågeställningar som bearbetas.

En sådan nyanseringen av samtalet är viktig att göra. Ofta uppstår missuppfattningar i debatten för att man associerar alla som har en annan åsikt än ens egen med alla åsikter som avviker från den man själv håller. Exempelvis var det en ny erfarenhet för mig att bli klassad som liberal i min bibeltolkning i några av recencionerna av boken Välkomna Varandra. Jag har full respekt för de som tolkar bibeln annorlunda än jag, men att kalla den tolkningsmetod jag använder i min bibeltolkning för liberal är förmodligen en grov miss.

Ett annat exempel som ofta lyser igenom är att det finns en föreställning om att alla som bejakar samkönade relationer har det gemensamt att de har en ”frigjord” syn på sexualmoral och äktenskap i övrigt. För mig har det blivit tydligt att det finns personer med en traditionell sexualmoral och äktenskapssyn på båda sidor i samtalet om samkönade relationer. Tydliga exempel är DP. Gushee och Matthew Vines.

William Stacey Johnsson, Proffessor i Systematisk Teologi vid Princeton Theological Seminary.