Dr. David Gushee: Ending the Teaching of Contempt against the Church’s Sexual Minorities

Dr. David Gushee: Ending the Teaching of Contempt against the Church’s Sexual Minorities

Tillsammans med DP Gushees bok Changing our Mind är denna föreläsning en viktig del i den omförhandling av synen på frågorna kring HBTQ som nu pågår i evangelikala församlingar runtom i USA.

Sorry, comments are closed for this post.