Tillsammans med DP Gushees bok Changing our Mind är denna föreläsning en viktig del i den omförhandling av synen på frågorna kring HBTQ som nu pågår i evangelikala församlingar runtom i USA.