För den som vill bearbeta de bibliska texterna i samtalet och inkludering av HBTQ+ personer i kyrkan så finns det idag en digital kurs med en strukturerad genomgång av de teologiska argumenten för ett bejakande. Denna kurs är en utvidgad och fördjupad version av kursen 30 dagar som jag tidigare spelat in en svensk version av.

I den fördjupade versionen finns det tid och utrymme för att bemöta den kritik som kommer från teologer som avvisar bejakande tolkningar det finns också utrymme för att än med metodiskt visa på helheten i de argument som inkluderingen grundar sig i.

Denna teologiska bearbetning har två centrala utgångspunkter Den första är den livsviktiga insikten om att traditionell teologi som avvisar HBTQ+-personer orsakar allvarlig och omfattande skada.

Den andra utgångspunkten är visionen om en kyrka som står fast förankrade i Bibelns undervisning och samtidigt fullt ut inkluderar HBTQ+-personer. Detta är inte bara möjligt, det är en väg framåt som ligger helt i linje med Guds karaktär som en trofast och kärleksfull Gud.

Vill få ett exempel på kursens innehåll så hittar du en gratislektion här:

Kursen kostar 149 dollar …. men just nu är det $50 rabatt. Så passa på och köp en viktig present till dig och din församling.