Don’t let the Bible make you mean!

Charles Park

Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.

Markusevangeliet 2:27

För mig är det Jesus som är ledstjärnan i mötet med Bibelns alla texter. När vi i vår tid bearbetar livet i en tillvaro där det finns fler variationer av könsidentitet och fler varianter av sexualitet än de Bibliska principerna ger utrymme för. Då är det min bestämda uppfattning att Jesu undervisning om hur vi ska tolka Bibelns regler och bud leder till principen om att ”tolka till människans fördel”.

När vi ser att det skaver mellan Bibelns bud och vad vi finner vara bäst för människan; då väljer Jesus … människan. Lagens syfte att leda till något gott går alltid före lagens bokstav. Lagens centrum i budet om Kärlek väger alltid tyngre än de lagar som i vissa situationer bringar människan lidande och missmod.

Denna predikan av Charles Park är ett vackert exempel på hur Jesus kan hjälpa oss att ställa in kompassnålen i vårt möte med Bibelns texter.