Min vän och medförfattare i boken Välkomna Varandra, Robert Eriksson, har spelat in en undervisning om HBTQ, Bibeln och Människan.

http://betlehemskyrkan.libsyn.com/podcast/hbtq-bibeln-och-mnniskan

Robert:

Frågan om att välkomna hbtq-personer i församlingen är egentligen ingen ”fråga”. Det handlar ju om människors liv på ytterst allvarliga vis. Och det är alltid människor som är i fokus i Jesu undervisning, inte enskilda påbud. När Jesus botar en människa på sabbaten och märker att de laglärda kritiserar honom så säger han: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?”. Jesus kunde ha väntat med att bota mannen till en vardag. Ändå gör han det. Att göra det rätta verkar för Jesus handla om att se lagens intention snarare än endast själva bokstaven.

Kärlekshandlingar mot en medmänniska verkar alltid vara det mest centrala för Jesus. Vi får ett exempel på detta i Lukas 14:e kapitel: ”Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem, även om det är sabbat?”. Och vad blir de laglärdas respons? Vi läser i versen efter: ”Det kunde de inte svara på”. Det är som om Jesus säger: ”Arbete är förbjudet på sabbaten, men skulle du inte göra arbetet att dra upp din son eller en oxe för en brunn? Skulle du låta ditt barn vara kvar över natten?” Med andra ord. Lagen är viktig men Gud bryr sig om människor mer än lagen.

Jesus säger på ett annat ställe: Sabbaten är till för människan, inte människan för sabbaten. Med andra ord: Lagen är till för människan, inte människan för lagen.

Jesus använder en av de symboliskt viktiga lagarna för att visa på Guds tanke med lagen som helhet. Lagen ska alltid ses genom linsen som är Guds kärlek till människorna. Som Jesus säger i Matteus 12:e kapitel till de laglärda som kritiserar lärjungarna för att de rycker av ax och äter på sabbaten: ”Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga”. Jesus menar att om de laglärda hade förstått att Gud vill se barmhärtighet framförallt annat, skulle de döma annorlunda. Och så säger han vidare om de laglärda: ”De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem”.

Många hbtq-personer upplever att kyrkan gör just detta mot dem.  

Men Jesus var annorlunda. Han ville visa hur vi alla kunde leva heliga liv, men det handlade aldrig om lagen i sig, utan alltid om Guds kärlek till människan. När bokstaven hamnade i vägen för människan, var det lagens intention, Guds kärlek och omsorg till människan, som gällde för Jesus. Ja, bokstaven säger: inget arbete på sabbaten. Men lagens intention, eller Anden, säger: Gud älskar den är personen för mycket för att jag ska gå förbi och inte hjälpa honom. Ja, bokstaven tillät slaveri i en kultur där det var en given ekonomisk konstruktion, men Anden säger frihet och jämlikhet för alla människor för att de är älskade av Gud. Ja, bokstaven fördömde sex med personer av samma kön i en specifik kultur, men nu finns det nya möjligheter för människor att leva i trogna samkönade relationer på ett sätt som det inte var möjligt på Bibelns tid. Så Anden talar till många i dag att närma sig den här frågan och se vilken frukt det blir av att välkomna hbtq-personer. För Jesus sa ”Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt”.

Vi ser dålig frukt av hur kyrkan har hanterat den här frågan genom all smärta som det har åsamkat människor. Så ser vi all god frukt som kommer av att hbtq-personer får leva öppet i trofasta relationer. Igen ser vi att lagens intention står över lagens bokstav.