Han gick till synagogan en annan gång, och där satt en man som hade en förtvinad hand. De höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig upp och kom fram.” Sedan frågade han dem: ”Vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda?” De teg. Då såg han på dem fylld av vrede och sorg över att de var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Håll fram handen.” Han höll fram den, och den blev bra igen. Men fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen.

Markusevangeliet 3

Grunden för en bejakande syn på homosexualitet och samkönade relationer har sitt ursprung i Jesus. Justin Lee har kanske bättre än någon annan kristen ledare bearbetat och fördjupat vår kunskap om de skadliga konsekvenserna av kyrkans icke-bejakande bemötande av homosexuella personer.

Han har också hjälpt kyrkan att se vägen framåt i Jesu tydliga undervisning om hur vi ska hantera mötet med människan också i detta samtal.