Berättelsen om Romarbrevet

Berättad vid Regnbågsmässan i Nikolaikyrkan 23 Augusti 2019 av Niclas Öjebrandt

(Detta är samma text som jag skrivit i en annan version tidigare. Denna gång är den lite kortare.)

Jag kommer att envisas med att predika denna berättelse många år framöver. Det är min bestämda uppfattning att huvudanledningen till att många missförstår Bibelns etikundervisning är att de inte förstår det centrala budskapet om att församlingen är kallad att sluta döma varandra och istället ägna all kraft åt att välkomna varandra till middagar med broccolipaj, skatt och tårar.

Inledning

I mitt Facebook flöde stötte jag för en tid sen på en kommentar om Bibeln texter …

”Kan vi inte riva ut Paulus texter ur Bibeln. Vi klarar oss bra med Jesus. Paulus och hans regler ställer bara till med bekymmer”

Jag anar att detta inte var den första personen i kyrkans historia som bråkat med Paulus texter i Bibeln.

Och just i mötet med regnbågsfamiljer, transpersoner och underbara Gay-vänner … då är det inte utan orsak som man kan tycka att just Paulus och hans kraftiga och till synes dömande texter … de skulle vi gärna klara oss utan.

Och ändå … så firar vi kärlekens mässa idag … med en text av just Paulus som huvudnummer…

Låt mig få försöka så ett frö … där Paulus kan ges ett lite bättre rykte…

Berättelsen om Romarbrevet

Paulus dilemma…

Paulus är på resande fot i Grekland, med planer på nästa etapp …via Italien och Rom …vidare till Spanien.

Då ställs Paulus inför ett olösligt dilemma. Han nås av budet om svält bland de kristna i Jerusalem. Samtidigt får han rapporter om konflikter och stridigheter i församlingen i Rom…

Lösningen blir…
Jag reser till Jerusalem … jag samlar in pengar till de som svälter och åker dit…

Rom … jag skriver ett brev.

Ett brev – för att rädda församlingen i Rom från splittring och undergång.

Romarbrevet

För snart 2000 år sedan

Innan vi börjar läsa brevet … vill jag påminna om några omständigheter …

Martin Luther King Jr höll sitt tal
I have a dream1963

FNs deklaration om mänskliga rättigheter skrevs 1948

Allmän rösträtt för män och kvinnor blev en lagstadgad verklighet i Sverige 1919

Vi gör nu en resa till en annan tid. Vissa saker som sägs i Romarbrevet
…låter för oss som självklarheter
… men då… för snart 2000 år sedan
… då var brevets undervisning…

– idéer ingen ens vågat viska.

Brevet är skrivet till de kristna i Rom

Vilka var brevets mottagare? Vilka var församlingen i Rom? De finns ganska tydligt beskrivna i slutet av brevet….

Slavar

Att vara slav innebar att leva längst ner i samhällets hierarki. Ett liv utan rättigheter och ett liv med nedböjd blick i ständig rädsla för att förnärma

Romare

En Romare levde i en status och hederskultur med 10 nivåer med tillhörande rättigheter inom det romerska medborgarskapet.

Romaren viste sin plats och skulle skämma ut sig totalt om han bröt mot hedern och statusens tydliga regler.

Judar

Judarnas bar sin identitet som Guds utvalda folk. Livet var tydligt avskilt från alla andra folk.

”Som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom” (Apg)

Detta är Paulus dilemma och utmaning.

Hela världen i en församling
– Judar, Slavar och Romerska Medborgare

Jesus har bjudit in en skara människor till sin kyrka….

…och dessa individer saknar fullständigt…

de redskap de behöver för att kunna leva tillsammans med varandra.

Deras kulturella olikheter är ofantliga
och de saknar  
förmågan att motarbeta och överbrygga
kulturella gap.

Deras normala instinkter är tränade i
att upprätthålla …
gränserna mellan dem
som tillhörande olika folk och skilda status-grupper i den Romerska staden.

Konfliktens nyckelfrågor?

Så snart det uppstår konflikter mellan människor … då tar sig dessa konflikter praktiska uttryck. Det blir vissa beteenden som kliver fram som ”nyckelfrågor”.

Egentligen ligger konflikten på ett djupare plan … men konflikten blir synlig i de små tvisterna om detaljer.

I Romarbrevet ser man tydligt att det framför allt är tre frågor som bränner i församlingens liv tillsammans.

DOM äter fel mat!

DOM bryr sig inte om våra helgdagar!

DOM vägrar att umgås med oss andra!

Detta är Paulus dilemma…

Romarbrevets lösning

Del 1 – En teologi för enhet och gemenskap

Det första Paulus gör är att ge en teologisk undervisning 
som hjälper församlingen att tänka på ett nytt sätt

Han ägnar flera kapitel åt att reda ut 
på vilket sätt evangeliet kan bli en gemensam tro 
som ger dem förutsättningar 
att leva tillsammans som församling 
trotts sina stora olikheter och erfarenheter.

Vi är Kristna – inte judar, greker eller slavar

En kortfattad summering av detta ser ut så här                     

Alla har syndat

Vi är räddade av Gud genom tron på Jesus Kristus

Här görs ingen åtskillnad

Och utan att ha förtjänat det får vi vara med

…eftersom Jesus har friköpt oss

Paulus flyttar fokus i identiteten 
från folkets identitet… 
… som judar och laglydiga 
… till tron på Kristus.

Gud gör inte skillnad på människor.

Del 2 – Nya etiska principer 
– 7 praktiska tips

Därefter ger Paulus församlingen konkreta tipps på … hur livet ser ut i Guds Rike:

Så utgör vi,
Fast många,
En enda kropp i Kristus
Vi är till för varandra

Överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Hjälp Varandra med vad de ni behöver.

Se till att bjuda hem varandra.

Gläd er med dem som gläder sig  
och gråt med dem som gråter.

Bemöt alla lika  
och håll er inte för goda att umgås 
med dem som är ringa.

Håll fred med alla människor  
så långt det är möjligt och kommer an på er.

Och om de andra i församlingen… 
..trackar dig och dömer dig 
Bjud hem dom på mat
… bjud dem på Broccolipaj. 
Då sätter du griller i huvet på dem.

Lår er inte besegras av det onda.

Utan besegra det onda med det goda.

Tillämpning på de aktuella problemen (14-15)

Vad gör vi med maten och helgdagarna då?

(Utdrag ur Romarbrevet 14-15 ur The Message.)

Öppna famnen för andra som sätter sin tro till Gud 
men inte ser saker på samma sätt som ni.

Hoppa inte på dem så fort de gör 
eller säger något ni tycker illa om 
— inte ens om de har mycket bestämda åsikter 
Kom ihåg att de är präglade av sina erfarenheter.

Var vänliga mot dem.

Någon som har varit med ett tag 
kan till exempel vara klar över 
att han kan äta allt som dukas fram till honom,

medan någon med annorlunda bakgrund …
..kanske menar att han borde vara vegetarian. 
Men båda är ju gäster vid Kristus bord, 
så vore det inte hemskt oförskämt 
att börja bråka om varandras matvanor?

Gud har ju faktiskt bjudit in bägge två.

Är det din sak… 
…att börja stryka folk från gästlistan 
eller lägga dig i vilka Gud bjuder?

Om det är läge för en tillrättavisning 
eller en lektion i uppförande, 
då … klarar nog Gud av den saken utan din hjälp.

Eller säg att någon tycker att vissa dagar ska hållas heliga 
men en annan… 
…inte tycker att det är någon större skillnad mellan dem. 
Det finns goda skäl för båda ståndpunkterna.

Så låt var och en följa sitt samvete.

Det viktiga är att om du firar en helgdag, 
så fira den för Guds skull; 
om du äter kött, 
så gör det till Guds ära, och tacka Gud för revbensspjället; 
om du är vegetarian, så var det till Guds ära, 
och tacka Gud för broccolin.

Ingen har rätt att kräva …
…att andra ska rätta sig efter dem i sådana saker.

Vi svarar inför Gud 
— från vaggan till graven och hela tiden däremellan — 
inte inför varandra.

Det var för det som Jesus levde och dog 
och levde på nytt, 
för att han skulle vara vår Mästare …
…hela livet igenom 
och befria oss från varandras 
trångsynta, 
tyranniska fasoner.

Hur framstår du då när du klagar på en broder 
eller när du ser ner på en syster?

Som rätt så löjlig, skulle jag säga …
— eller något ännu värre.

Till slut kommer vi ändå alla att böja knä 
sida vid sida framför Gud i hans domstol. 
Ditt beskäftiga och nedlåtande beteende 
hjälper dig knappast i det läget.

Så lägg inte näsan i blöt.

Ditt eget liv med Gud… 
…borde ge dig mer än nog att tänka på.

Sluta bedöma varandra. 
Ni har annat att bekymra er för: 
se till att ni inte står i vägen för någon 
och gör livet jobbigare för någon än det redan är.

Om du ställer till det för andra 
genom att bråka om vad de äter eller inte äter, 
då vandrar du inte längre kärlekens väg.

Tänk på att de är människor…
… som Kristus dog för. 

Akta dig för att förgifta själen på dina kamrater 
med en tugga mat som Gud har välsignat!

Guds rike handlar väl inte om 
vad man stoppar i munnen heller!

Det handlar om vad Gud gör med ens liv 
när han ställer allt till rätta, 
ger det sammanhang och fyller det med glädje.

Låt oss alltså ägna all kraft åt att hålla sams.

Stötta och uppmuntra andra 
i stället för att sänka dem och leta fel.

Inte låter ni väl ett gräl… 
…om vad folk äter eller inte äter till middag 
förstöra allt som Gud har gjort …
…för er
…och med er? 
Eller?

Vi måste tänka på varandras bästa 
och fråga oss hur vi ska kunna hjälpa…
… dem vi har omkring oss.

Jag önskar att vår tålmodiga och tröstande Gud 
ska låta er mogna 
och komma lika bra överens med varandra 
som Jesus kommer överens med oss alla.

Då blir vi en Gospelkör 
inte bara av röster 
utan av liv 
som i harmoni lovsjunger 
vår Mästare Jesus Gud och Fader!

Ta därför emot 
och hälsa varandra välkomna 
in i Guds härlighet. 
Jesus gjorde det; nu är det er tur!

praktisk tillämpning

Överträffa varandra i ömsesidig aktning.

Hjälp Varandra med vad ni behöver.

Se till att bjuda hem varandra.

Gläd er med dem som gläder sig  
och gråt med dem som gråter.

Bemöt alla lika  

Håll fred med alla människor  

Låt er inte besegras av det onda.

Utan besegra det onda med det goda.

Hud mot hud

Och sedan allra sist i Romarbrevet … när allt blivit sagt och alla blivit nämnda vid namn …

… alla blivit inkluderade och alla fått en uppgift att sträcka ut sitt liv till tjänst för någon annan.

Då avslutar Paulus med en liten befallning.

Om än liten och till synes obetydlig
… så är det kanske en av de mest radikala
… och samhälsförvandlande uppmaningar
som någonsin uttalats.

Paulus sista befallning är:

Sätt igång och hälsa på varandra med en helig kyss.

Och …Juden för vilken närkontakt med en hedning är både motbjudande och djupt oetiskt.

Och Slaven som i hela sitt liv böjt sig och tittat ner i marken för att inte ge signalen om att han sätter sig upp emot de som står över honom.

Denna slav reser sig sakta upp framför den som tidigare var – en Romersk Ämbetsman – men som nu är en kristen bror.

I denna enda befallning

så möts de

Romaren – Juden – Slaven

Ansikte mot ansikte

Hud mot Hud

I en kärlekens kyss…

Och världen är för alltid förvandlad.

Lyckades Paulus med sitt brev?

Tre år senare på stranden;
”Församlingen i Rom kom ända för att möta oss.
När Paulus såg dem tackade han Gud
och fylldes med tillförsikt.”

200 år senare i Rom – Församlingen i Rom hade mellan 15 000 och 50 000 medlemmar och hade över 100 präster och försörjde 1 500 fattiga

Än idag så pussas man i Italien…

Trosbekännelsen

L       Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse

F      Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.