”Om Gud är kärlek hur kan du kärlek mellan två personer var fel. Bor inte Gud i kärleken mellan två personer av samma kön? Filmen Störst Av Allt Är Kärleken tar upp konflikten mellan samkönad kärlek och bokstavstroende bibelsyn. I filmen får vi möta Joel Halldorf, Stefan Gustavsson, Luka Vestergaard, Charlie Lyrehed med flera. ”

Den är filmen kan jag verkligen rekommendera för den som vill få en tydlig inblick i några olika röster i det samtal som pågår inom svenska kyrkor om samkönade relationer idag. Jag tycker de olika rösterna ges ett lågmält och tydligt utrymme att framställa sina olika hållningar. Filmen ger en del svar men framför allt ger den underlag för ett gott samtal.