52% av unga transpersoner svarar ja på frågan: Har det hänt att du blivit utsatt för sexuella trakasserier? Motsvarande siffra för Cispersoner är 33%. I Folkhälsomyndighetens rapport ”Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017” ser man genomgående ett tydligt mönster där HBT-individer är kraftigt överrepresenterade bland de som beskriver att de utsatts för sexuellt våld eller trakasserier.

Det finns många delar av samtalet om HBTQ-individer i kyrkan. I många frikyrkliga sammanhang hanterar vi HBTQ-samtalet som ett begränsat etiskt dilemma som främst handlar om hur man ska förhålla sig till välsignandet av samkönade relationer. För mig är det uppenbart att vi ibland missar den stora bilden. Vi lever i en kultur som har stora brister i sin förmåga att välkomna och famna HBT-individer. I siffrorna från undersökningen ser vi mönstret av negativt bemötande som HBT-individer ständigt möter i sin vardag.

Givetvis är många av siffrorna i undersökningen helt oacceptabla även för cispersoner och heterosexuella. Det stora arbetet som behöver göras gäller givetvis att fostra männen i vårt samhälle till att bli vuxna som bemöter andra med respekt. Men samtidigt är det vårt uppdrag att arbeta för en förändring i kunskap och attityder gentemot HBT-individer.

Läs mer i rapporten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/